Základní škola Soběslav

Více

Šikovní výtvarníci ze 4.C

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 k nám do třídy zavítala s tvořivou dílnou paní ze Šikovných výtvarníků (www.sikovnivytvarnici.cz). V loňském školním roce jsme pod jejím vedením vyráběli tiskem látkové tašky ke Dni matek. S dílničkou jsme byli velmi spokojeni, proto jsme se na ně obrátili znovu. Tentokrát jsme využili blížícího se adventu a s tím spojených vánočních svátků  a vyrobili […]