Základní škola Soběslav

Více

Florbalový turnaj žáků 5. tříd

 20. prosince 2018 si předvánoční čas zpestřili žáci 5. tříd florbalovým turnajem. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 družstev s názvy: Pařmeni, Kamarádi, Oxidi, Černá magie, DC, Marvel. V každém družstvu musela hrát vždy alespoň jedna dívka. Žáci mohli tvořit družstva i mezi třídami navzájem, což některá družstva využila. Celý turnaj byl velmi napínavý a žáci, kteří […]

Více

Prosincové aktivity ve školní družině

Hra na hudební nástroj pozitivně působí na kreativitu dítěte či koordinaci, ale také na jeho zručnost, zlepšuje soustředění, rozvíjí více pravou hemisféru mozku. Ovlivňuje také sebevědomí dítěte a jeho emoční vývoj.    M. Jonášová 5. prosince 2018 v odpoledních hodinách do oddělení paní I.Raškové zavítali Mikuláš, anděl a čerti. Vylekaní třeťáčci si nejprve vyslechli čtení Mikuláše z […]