Příměstské tábory „Zábavné léto“ !!! Poslední volné termíny již jen od 5. 8. !!!!!

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je umožnit rodičům dětí mladšího školního věku lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a uplatnit na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v Soběslavi vždy v průběhu hlavních školních prázdnin, kdy rodiče […]