Základní škola Soběslav

Více

Neznalost zákona neomlouvá!!!, Drogy a zákon spolu souvisí!!!

Tato dvě témata byla hlavní náplní besedy žáků devátých tříd s panem Mgr. Miroslavem Doubkem, mluvčím Policie ČR pro Jihočeský kraj. Zajímavým způsobem tak obohatila učivo občanské výchovy o přestupcích a správním řízení, o trestných činech, soudním řízení a druzích trestů, které musí následovat po nedodržení zákona. Žáci si doplnili i své znalosti o vážných rizicích […]

Více

Výstava a přednáška v 5.C

  V pondělí 8.4.2019  se žáci 5.C  v rámci přírodovědy vydali na výstavu  „Poznáváme a chráníme přírodu“, která proběhla v ZŠ Komenského v Soběslavi. Protože je nezbytné podporovat zájem mládeže o přírodu, jelikož všichni jsme její součástí, tak už od mala je třeba v dětech pěstovat pozitivní vztah k přírodě, naslouchat jí, učit se a poznávat a zamýšlet se nad ochranou […]