Základní škola Soběslav

Více

Návštěva žáků 9. roč ve SŠŘ Soběslav

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 15. 11. 2019, ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, prezentace prostor pro žáky partnerských škol. Článek        

Více

Florbal 4. a 5. tříd

Dne 7. listopadu 2019 se chlapci ze 4. a 5. tříd zúčastnili Okresního kola poháru základních škol ve florbale (Čeps Cup), které se odehrálo v SH TJ Spartak Soběslav. Po první prohře se ZŠ Komenského kluci sebrali všechny síly a ostatní zápasy vyhráli. Bohužel to na postup do finále nestačilo. Ve své skupině se umístili […]

Více

Halloween 2019

     Na naší škole se stala tradicí oslava Halloweenu a proto se i letos 8. listopadu uskutečnila. Tento svátek, který nachází své příznivce už i u nás, se slaví v anglicky mluvících zemích.      Žáci devátých tříd pod vedením angličtinářky paní učitelky Šárky Zasadilové připravili pro páťáky úkoly, které musely děti řešit v angličtině. Škola se tento […]

Více

Z činnosti školní družiny

I takhle lze trávit vycházku se školní družinou. Hodně smíchu, oči rozzářené….Takové odpoledne jsme prožili u spolužačky Lucinky. A teď jsme na vycházce na Promenádě. Zase krásné a zajímavé odpoledne. Na pozvání spolužačky Terezky jsme navštívili AUTOSERVIS JINDRA, kde nám ukázali mnoho zajímavých věcí  a dostali jsme i malé dárky.  I. Rašková

Více

Program primární prevence zneužívání návykových látek

 12. listopadu navštívila naše třída AURITUS  v Táboře. Posláním tohoto centra je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám. Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a […]

Více

Florbalový turnaj

Dne 12.11.2019 se v Soběslavi za účasti čtyř škol konalo okresní  kolo ve florbalu starších žákyň. Naše dívky ve složení  Kupková, Tučková, Gargulová,  Kalabová , Petrášová, Smítková, Souhradová, Novotná, Wolingerová, Podhradská a Drunecká  obsadily krásné druhé místo.   Dana Vorlová Dne 13.11. se družstvo starších chlapců zúčastnilo okresního kola ve florbalu v Sezimově Ústí. V konkurenci 11 […]

Více

Halloween ve školní družině

V úterý 22.10.2019  se družinové děti  ze čtvrtých tříd proměnily v kostlivce, čarodějnice, strašidla a jiné tajemné  bytosti.  Pro své mladší kamarády ze třetích tříd  připravily  bohatý odpolední program  plný nejrůznějších  soutěží.  Odměnou jim  pak byly dobroty a  promítání vhodného  strašidelného  filmu pro děti.     Všem velice děkuji                         Monika Jonášová

Více

Program prevence rizikového chování očima naší žákyně

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se naše třída 8.B vydala do PorCeTy v Táboře, což je centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Tématem naší návštěvy bylo problémové hráčství. Když jsme dorazili na místo, vřele nás přivítali pracovníci centra Radka s Radimem a usadili nás. Jeden žák dostal fixu s nálepkou a měl za úkol požádat […]

Více

Ředitelské volno

Na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. jsem z důvodu stavebních prací v budově školy vyhlásil pro žáky ředitelské volno. Školní družina má přerušen provoz. Školní jídelna má provoz bez omezení. V. Říha