Základní škola Soběslav

Více

Florbalový turnaj v Chotovinách

Ve středu 16. ledna jsem vyrazila s dvanácti chlapci ze čtvrtých a pátých ročníků do boje. Čekalo nás několik soupeřů v okresním kole florbalového turnaje, který se odehrával v Chotovinské základní škole. Kluci sehráli celkem pět zápasů a ze všech odcházeli jako vítězové. Po získání poháru za první místo je čekal ale ještě jeden souboj […]

Více

Podzim s Koťaty ve školní družině

Máme za sebou čtyři měsíce společné zábavy i práce. Naučili jsme se hrát vybíjenou, zavázat tkaničku, zdokonalili jsme se ve stříhání nůžkami a spousty dalších věcí. Na vycházkách jsme navštívili většinu dětských hřišť ve městě, na jaře plánujeme navštívit zbytek a vybrat to úplně nejlepší dětské hřiště ve městě. Rádi se procházíme pod Pilátem, krmíme […]

Více

Páťáci hráli divadlo

Žáci 5. C si před Vánoci připravili pro ostatní spolužáky z prvního stupně divadlo s názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Mnohokrát děkuji všem hercům a herečkám z 5. C!        Adéla Hofmanová.

Více

Za betlémy do muzea

Před Vánoci navštívili žáci 5. C a 5. D výstavu kostelních betlémů nazvanou „Kde nocovat budem?“ Výstava se konala v Rožmberském domě v Soběslavi. Žáci si zde mohli prohlédnout betlémy z kostelů v Táboře, Chýnově, Plané nad Lužnicí, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Deštné a několika vesnic v jejich okolí (Malšice, Hartvíkov, Hroby, Tučapy, Deštná, Červená Lhota, Pluhův […]

Více

Florbalový turnaj žáků 5. tříd

 20. prosince 2018 si předvánoční čas zpestřili žáci 5. tříd florbalovým turnajem. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 družstev s názvy: Pařmeni, Kamarádi, Oxidi, Černá magie, DC, Marvel. V každém družstvu musela hrát vždy alespoň jedna dívka. Žáci mohli tvořit družstva i mezi třídami navzájem, což některá družstva využila. Celý turnaj byl velmi napínavý a žáci, kteří […]

Více

Prosincové aktivity ve školní družině

Hra na hudební nástroj pozitivně působí na kreativitu dítěte či koordinaci, ale také na jeho zručnost, zlepšuje soustředění, rozvíjí více pravou hemisféru mozku. Ovlivňuje také sebevědomí dítěte a jeho emoční vývoj.    M. Jonášová 5. prosince 2018 v odpoledních hodinách do oddělení paní I.Raškové zavítali Mikuláš, anděl a čerti. Vylekaní třeťáčci si nejprve vyslechli čtení Mikuláše z […]

Více

Vánoční dílny

Dívky ze 6. B si v rámci výuky pracovních činností vyrobily  vánoční svícny z přírodního materiálu. Radost z povedeného díla byla velká a všechny se těšily, až vlastnoručně zhotovenou prací podarují rodiče či prarodiče.   L. Kubešová

Více

PODĚKOVÁNÍ Blatskému muzeu v Soběslavi

Učitelé a žáci ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše děkují všem zaměstnancům Blatského muzea v Soběslavi, kteří se podíleli na výstavě kostelních betlémů s názvem „Kde nocovat budem?“. Velice oceňujeme lektorský program kurátorky výstavy paní Mgr. Lízy Faktorové, který připravila pro děti. Také si vážíme ochoty a vstřícnosti pracovnic Rožmberského domu, které nám muzeum otevřeli  i v době […]

Více

ŠD – „Koťata“ pomáhají ptáčkům

O vycházkách jsme pozorovali ptáky a rozhodli jsme se jim pomoci přežít zimu. Z použitých pet lahví jsme vyrobili krmítka a rozvěsili je na keře okolo naší oblíbené cesty k Pilátu. Každý týden chodíme krmítka kontrolovat, čistit, dosypáváme slunečnicová semínka a rozvěšujeme po větvičkách jablka. Ptáci nás odměňují tím, že je můžeme pozorovat. Děti některé […]