Základní škola Soběslav

Více

ZÁPIS do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 1.  a v úterý 2. dubna vždy od 13:00 do 16:30. Podrobnosti jsou uvedeny ve „Sdělení rodičům/Zápis 1. ročník“

Více

Den naší třídy

31. 1. se ve školách vydává vysvědčení a celkově se hodnotí první pololetí. V naší se věnujeme i aktivitám, které stmelují kolektiv. Tento den nazýváme Dnem naší třídy. V 5. B jsme si ho určitě užili. Žáci sami naplánovali, zorganizovali a vedli hry, které na sebe plynule navazovaly a zúčastnila se jich vždy celá třída. […]

Více

Činnosti ve školní družině v měsíci lednu

Jednotlivé činnosti vyplývají ze zájmu dětí. Pro jejich vyžití využíváme 2x týdně tělocvičnu. Dále chodíme na vycházky a jelikož nám počasí přálo, děti si užívaly radovánek i na sněhu. Z výtvarné činnosti děti zaujala výroba domácí modelíny a výroba škrábacích obrázků. Menší děti vyráběly zvířátka z papírových talířků. V herně pak mají děti k dispozici […]

Více

Přednáška o USA

Ve středu 30. 1. 2019 nám pan Petr Nedvěd přednášel o svých cestách po USA, které uskutečnil v letech 2013 (přičemž pracoval v Národním parku Yellowstone) a 2017 (cesta s přáteli) a celkově na nich strávil 6 týdnů. Celá přednáška byla doplněna o jeho vlastní fotografie. První půlka byla spíše shrnutí již známých informací, jako […]

Více

EKO – boj

Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí vyhlásila soutěž Eko – boj zaměřenou na ekologii pro žáky 8. a 9. ročníků. Žáci postupně plnili online testy a práce zadávané ve čtyřech kolech. Okruh otázek se týkal ekosystémů Země – mokřad, lesa, louky a měst. Žákyně naší školy z 8.B Hana Kalabová byla […]

Více

Florbal – krajský přebor

Družstvo starších dívek jako vítěz okresního turnaje se v úterý 22. 1. účastnilo krajského přeboru ve florbalu v Sezimově Ústí. V základní části turnaje dívky obsadily třetí místo se ziskem 3 bodů. Ve skupině o 5. – 8. místo již nepoznaly porážku a suvereně skupinu vyhrály. Celkově tak obsadily krásné 5. místo. Blahopřejeme.      V. Říha

Více

Sedmáci na horách

Lyžařský kurz 2019             My děti ze sedmých tříd základní školy E. Beneše  jsme odjely v neděli  20. 1. na lyžařský výcvik na Lipno. Cesta celkem rychle utekla a většina se již nemohla dočkat, až budeme v penzionu Kovářov, kam se jezdí již několik let. Někteří z nás nikdy v životě na lyžích nestáli, takže […]

Více

Florbalový turnaj v Chotovinách

Ve středu 16. ledna jsem vyrazila s dvanácti chlapci ze čtvrtých a pátých ročníků do boje. Čekalo nás několik soupeřů v okresním kole florbalového turnaje, který se odehrával v Chotovinské základní škole. Kluci sehráli celkem pět zápasů a ze všech odcházeli jako vítězové. Po získání poháru za první místo je čekal ale ještě jeden souboj […]

Více

Podzim s Koťaty ve školní družině

Máme za sebou čtyři měsíce společné zábavy i práce. Naučili jsme se hrát vybíjenou, zavázat tkaničku, zdokonalili jsme se ve stříhání nůžkami a spousty dalších věcí. Na vycházkách jsme navštívili většinu dětských hřišť ve městě, na jaře plánujeme navštívit zbytek a vybrat to úplně nejlepší dětské hřiště ve městě. Rádi se procházíme pod Pilátem, krmíme […]

Více

Páťáci hráli divadlo

Žáci 5. C si před Vánoci připravili pro ostatní spolužáky z prvního stupně divadlo s názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Mnohokrát děkuji všem hercům a herečkám z 5. C!        Adéla Hofmanová.