Základní škola Soběslav

Více

Dějepisná olympiáda

V úterý 22. listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády na téma: „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Vítězkou soutěže se stala Nikola Košťálová z 8. A, 2. místo patří Ivetě Fricové z 9. B a 3. místo obsadil Štěpán Dvořák z 9. A. Vítězům blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za projevenou snahu. V okresním kole bude […]

Více

Florbalový turnaj starších dívek

Ve středu 23. 11. 2016 se v Sezimově Ústí uskutečnil florbalový turnaj starších dívek. Naše družstvo ve složení  Veronika Křiklánová, Adéla Luňáková, Kateřina Kravarová, Kateřina Bílá, Tereza Weinzettlová, Nikola Weinzettlová, Barbora Kozlová,  Kateřina Kabátová, Nikola Šímová, Monika Čáslavská, Romana Smitková sice nedosáhlo na medailová umístění, ale i tak podalo velmi pěkný výkon.                    Dana Vorlová.

Více

Florbalový úspěch starších chlapců

Ve dnech 21. a 22. 11. 2016 se v Sezimově Ústí uskutečnil florbalový turnaj starších žáků. Naše družstvo ve složení Vojta Pánek, Dan Chlaň, Tomáš Petrů, Jan Ludvík, Vojta Tuček, Vláďa Petržilka, Radek Košťák, Kuba Potušňák, Dan Kujal, Vašek Ježek a Nikolas Loos vyhrálo svou skupinu a celkově se stalo vítězem prvního dne. V úterý 22. 11. […]

Více

Florbalový turnaj dívek 6. a 7. tříd

Dne 8.11.2016 se v Sezimově Ústí uskutečnil florbalový turnaj dívek 6. a 7. tříd. Naše družstvo ve složení L. Petrášová, K. Kupková, K. Tučková, J. Gargulová, N. Jirousová, A. Drunecká,  T. Jireková, E. Hovorková, L. Holubová, B. Novotná a N. Bernardová vyhrálo svou skupinu a celkově se umístilo na krásném třetím místě.  Gratulujeme.

Více

Návštěva u pana starosty

   V hodinách PRVOUKY se žáci třetích tříd učili o své obci. Zjišťovali zajímavosti o historii města, poznávali  kulturní památky, procházeli si staré fotografie… Všechny tyto informace použili při zpracování projektu o Soběslavi.    Využili jsme možnosti navštívit pana starostu ing. Jindřicha Bláhu, který si na nás ve čtvrtek 20. října udělal čas a připravil si […]

Více

Halloween 2016

Stalo se již dlouho očekávanou tradicí, že poslední večer před podzimními prázdninami ovládnou naši školu strašidla a příšerky. Starší děti připraví pro páťáky hrůzostrašný program – putování po škole plné strašidel. Během asi hodinové cesty plní mladší žáci ve dvojicích úkoly, které pověří jejich znalosti angličtiny, odvahu, ale i důvtip. Po splnění každého úkolu dostávají […]

Více

Superlicence s nakladatelstvím FRAUS bude pokračovat i v dalších letech

V pondělí 19. září 2016 proběhne v budově  Základní  školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 v prostorách školní knihovny za účasti jednatele společnosti Nakladatelství Fraus, s.r.o. Ing. Jiřího Frause, starosty města Soběslav  Ing. Jindřicha Bláhy, předsedy představenstva Rašelina a.s. Soběslav Ing. Rostislava Staňka, ředitele ZŠ, tř. Dr. E. Beneše Soběslav Mgr. Vlastimila Říhy, ředitele ZŠ […]