Základní škola Soběslav

Bezpečí v dopravě

Beseda s vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi o bezpečném chování v silničním provozu byla pro všechny zajímavá a poučná. Uskutečnila se v obou šestých třídách v hodině výchovy ke zdraví. Pan Drs nás nenechal ani chvíli zahálet. Otázkami odhalil některé naše nevědomosti a vše o správném chování nám vysvětlil. Také uvedl zajímavé příklady, které nás určitě poučily. Děkujeme a těšíme se na další setkání.  Žáci 6.A,6.B