Základní škola Soběslav

Den Země – aktualizováno

Lesy ČR připravily pro děti 1. a 2. ročníku zajímavý program ke Dni Země.

IMG_3078 IMG_3002 IMG_3021 IMG_3037 IMG_3057 IMG_3060

Den Země u třeťáků

Pátek 26. dubna byl na naší škole nesen v duchu oslav Dne Země. Ani třeťáci nebyli výjimkou a do oslav se zapojili. Ráno jsme vymýšleli, co bychom popřáli naší planetě Zemi a povídali jsme si o největších problémech současnosti, které trápí hlavně naši republiku, jako je třeba sucho, nedostatek vody a kůrovcová kalamita. Pak děti čekala soutěž, kde využily své znalosti o zvířatech, rostlinách a o třídění odpadů. Po soutěži jsme se vydali na místní sběrný dvůr, kde nás čekala prohlídka se zajímavým vyprávěním o třídění odpadů a o jejich dalším zpracovávání. Den Země jsme spolu s celou školou oslavili i sběrem papíru.  Martina Koubová, Petra Kluzáková

DSCN1946 DSCN1956

Den Země v 5.A a 5.B

  1. dubna se žáci 5.A a 5.B v rámci Dne Země vydali na cestu po Soběslavi. Obě třídy se rozdělily do 7 skupin. Každá skupina si vybrala své jméno a vylosovala mapu, podle které vedla ostatní skupiny k záchytnému stanovišti. Na těchto stanovištích na žáky čekaly připravené úkoly, které se týkaly přírody, ekologie a také Dne Země. Na každém z nich mohli žáci získat body podle náročnosti. Všechny skupiny úspěšně dorazily na určené místo, některé po malém zaváhání, díky kterému přišly o část bodů. Vítězem celého dne se stala skupina s názvem Ředkvičky.    Eliška Zimová a Martina Švejdová

IMG_20190426_120703 IMG_20190426_120744 IMG_20190426_120903 IMG_20190426_120918 IMG_20190426_120923

Sběr papíru

Tradičně proběhla v tento den i školní soutěž ve sběru papíru. Vyhodnoceni byli tři nejpilnější sběrači na 1. i na 2. stupni a tři třídy z každého stupně, které nashromáždily nejvíce papíru. Celkem bylo letos sebráno 13 750 kg papíru. Děkujeme všem, kteří na školní dvůr přinesli jakékoli množství starého papíru a žákům 9. tříd za zajištění sběru.

IMG_3083 IMG_3068

Den Země 8.AB

Dne 26.4.2019 jsme se zúčastnili programu, připraveného ke Dni Země. Program se skládal z komentované procházky po Svákově se zástupci Lesů ČR a zároveň sběru odpadu, kterého jsme sesbírali opravdu dost ( např.: rozlámané dětské boby). Během této procházky nám pokládali otázky a vyprávěli o historii a životě organismů, kteří zde žijí. Nakonec si vše ještě přezkoušeli formou poznávačky. Odměnou nám bylo opékání buřtů, sušenka a nápoj pro načerpání nové energie. Celý program jsme nakonec završili prohlídkou nedaleké bioplynové elektrárny s jejím majitelem, panem Drsem.     Za 8.A  A. Drunecká, za 8.B H. Kalabová

20190426_091312 20190426_091337 20190426_091504 20190426_091532 Den Země (2) Den Země(1) Den Země(3)

DEN ZEMĚ V 5. C

Třída 5. C zorganizovala na Den Země program pro předškolní děti z Mateřské školy Nerudova v Soběslavi. Program probíhal na zahradě mateřské školy. Žáci připravili jednotlivá stanoviště, kde si předškolní děti mohly vyzkoušet, jak umí třídit odpad, zodpovědět otázky týkající se člověka a přírody, naučit se básničku, namalovat si obrázek či zjistit, jaká je péče o domácího králíčka.

Školákům i předškolákům se dopoledne moc líbilo.   A.Hofmanová

IMG_20190426_095926 IMG_20190426_095957 IMG_20190426_110353