Základní škola Soběslav

 • 2268
 • 2269
 • 2270
 • 2272
 • 2273
 • 2277
 • 2278
 • 2279
 • 2280
 • 2281
 • 2283
 • 2544
Více

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili povídáním – vzpomínkami  na  prázdniny, na seznámení nejen mezi sebou, ale i na seznámení s pravidly školní družiny včetně pravidel slušného chování. Nabízíme dětem bohatou  zájmovou činnost – každý si má možnost vybrat co ho baví. Momentálně jsme se zapojili do výroby betlému, dále vyrábíme dřevěné výrobky na jarmark. Děti […]

Více

MINISTART 6. ročník

6.A  V pátek 11. října jsme se po obědě sešli ve třídě ještě jednou. Tentokrát jsme se přišli pobavit, stmelit kolektiv, lépe se poznat a upevnit pravidla třídy. Mgr. Jan Plašil, školní psycholog, pro nás připravil zajímavé hry, aktivity a soutěže. Ze svých těl jsme vytvářeli různé obrazce, rozplétali gordický uzel, poznávali své vlastnosti, své oblíbené […]

Více

Cvičení za mimořádných situací

V pátek 27. 9. 2019 se žáci 6. ročníků zúčastnili přednášky s praktickou ukázkou poskytování první pomoci. Stěžejním tématem bylo krvácení a bezvědomí. Ošetření tepenného krvácení si žáci vyzkoušeli i prakticky. Poděkování patří členkám ČČK z Veselí nad Lužnicí a to jmenovitě: MUDr. Marcele Studnařové, Mgr. Janě Tesařové a Monice Škrdlové. Těšíme se na další spolupráci! L. Kubešová

Více

Informace k bezhotovostním platbám

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že systém BAKALÁŘI umožňuje od letošního školního roku spravovat bezhotovostní platby mezi rodiči a školou, rozhodli jsme se využít tuto možnost a přejít od systému SENECA k systému PLATBY v BAKALÁŘÍCH. Výhody, které má modul PLATBY v Bakalářích: ovládáte ho ze známého prostředí přes webové stránky https://webrodice.zs-ebeso.cz dítě má po celou dobu školní docházky […]

Více

Příměstské tábory „Zábavné léto“ 2019

Příměstské tábory byly realizovány díky výzvě Místní akční skupina MAS Lužnice. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593. Pořádala je naše škola o hlavních prázdninách ve třech srpnových turnusech: 5.-9. 8., 12.-16.8. a 19.-23.8. V dalších letech 2020, 2021 budou ve čtyřech termínech každý rok. Termíny byly vybrány tak, aby se nepřekrývaly s jinými akcemi pro děti na […]

Více

Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím

Projekt: Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové venkovní učebny se šatnami a sociálním zázemím potřebným pro fungování venkovní učebny.Učebna bude využívána v odborných předmětech ke zvyšování klíčových kompetencí v podobě povinné výuky, ale i mimoškolních aktivit, jako […]

Více

3. B na koupališti

Ve středu 19. 6. 2019 třída 3. B. navštívila letní koupaliště v Soběslavi. Tatínek jednoho z žáků, pan Tomáš Hořický, pro děti připravil zábavné vaření. Děti se rozdělily do skupinek, rozlosovaly si pořadí a postupně upekly pizzu, kterou poté společně snědly. Když se posilnily a pohrály si v areálu koupaliště, šly na tobogány a do bazénu. Celé dopoledne […]

Více

Atletický přebor 1. stupeň

Dne 19.6. se žáci prvního stupně zúčastnili 50. ročníku atletického přeboru Táborska. Největšího úspěchu dosáhl Jakub Říha, který získal zlatou medaili za běh na 50 m. Zároveň tím pokořil i školní rekord svého ročníku s časem 7,58 s. Ostatní soutěžící se velmi snažili a mnozí skončili na 4. místě, tím získali pro školu dostatek bodů a […]

Více

Dopravní soutěž

Ve středu 5. 6. 2019 se  žáci 2.- 4. tříd zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže v Táboře. Tým ve složení:  Nela Herynková, Adam Pánek, Vendula Kalabová, Sebastian Soukup, Elena Dubská a Kryštof Kouba  vybojoval krásné 3. místo. Gratulujeme.   Petra Kluzáková

Více

První pomoc prakticky

První pomoc nemusí být vždy jen nudnou záležitostí. Na kroužek Dopravní výchovy k nám zavítala zdravotní sestřička Marcela Hánová, která dětem prakticky ukázala první pomoc od hlavy k patě. Děti vše vyzkoušely a zažily na vlastní kůži. Věřím, že nové zkušenosti dokážou převést do svého života. Mnohokrát děkujeme paní Marcele Hánové za její ochotu, čas […]