Základní škola Soběslav

 • 2268
 • 2269
 • 2270
 • 2272
 • 2273
 • 2277
 • 2278
 • 2279
 • 2280
 • 2281
 • 2283
 • 2544
Více

Program prevence rizikového chování očima naší žákyně

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se naše třída 8.B vydala do PorCeTy v Táboře, což je centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Tématem naší návštěvy bylo problémové hráčství. Když jsme dorazili na místo, vřele nás přivítali pracovníci centra Radka s Radimem a usadili nás. Jeden žák dostal fixu s nálepkou a měl za úkol požádat […]

Více

Ředitelské volno

Na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. jsem z důvodu stavebních prací v budově školy vyhlásil pro žáky ředitelské volno. Školní družina má přerušen provoz. Školní jídelna má provoz bez omezení. V. Říha

Více

KYBERKIMINALITA – POZITIVA A NEGATIVA INTERNETU

Mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje, pan Mgr. Miroslav Doubek dnes besedoval se žáky 8.ročníků o nástrahách sociálních sítí, o kyberkriminalitě. Žáci se seznámili s pojmy  KYBERŠIKANA, KYBERSTALKING, SEXTING, KYBERGROOMING.  Získali nové poznatky o bezpečném pohybu v kyberprostoru a byli upozorněni na rizika, která si jako uživatelé téměř neuvědomují. Mgr. Věra Štěchová, školní metodik prevence RCh

Více

Informace ke změnám vyučujících z důvodu odchodu p. učitelky Podsedníkové:

V listopadu         6.B: Čj a Vv-J.Starčevská, Dě-M.Vaňáková, Ov-V.Štěchová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                 6.A: Ov-V.Štěchová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                7.A: Pčdívky-L.Kubešová                                7.B: Nj-D.Vorlová,  Pčdívky-L.Kubešová Od prosince       6.B: Čj, Vv, Dě, Ov-Růžena Průšová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                 6.A: Ov- Růžena Průšová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                7.A: Pčdívky- Růžena Průšová                                7.B: Nj, Pčdívky- Růžena Průšová                                8.A,B […]

Více

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili povídáním – vzpomínkami  na  prázdniny, na seznámení nejen mezi sebou, ale i na seznámení s pravidly školní družiny včetně pravidel slušného chování. Nabízíme dětem bohatou  zájmovou činnost – každý si má možnost vybrat co ho baví. Momentálně jsme se zapojili do výroby betlému, dále vyrábíme dřevěné výrobky na jarmark. Děti […]

Více

MINISTART 6. ročník

6.A  V pátek 11. října jsme se po obědě sešli ve třídě ještě jednou. Tentokrát jsme se přišli pobavit, stmelit kolektiv, lépe se poznat a upevnit pravidla třídy. Mgr. Jan Plašil, školní psycholog, pro nás připravil zajímavé hry, aktivity a soutěže. Ze svých těl jsme vytvářeli různé obrazce, rozplétali gordický uzel, poznávali své vlastnosti, své oblíbené […]

Více

Cvičení za mimořádných situací

V pátek 27. 9. 2019 se žáci 6. ročníků zúčastnili přednášky s praktickou ukázkou poskytování první pomoci. Stěžejním tématem bylo krvácení a bezvědomí. Ošetření tepenného krvácení si žáci vyzkoušeli i prakticky. Poděkování patří členkám ČČK z Veselí nad Lužnicí a to jmenovitě: MUDr. Marcele Studnařové, Mgr. Janě Tesařové a Monice Škrdlové. Těšíme se na další spolupráci! L. Kubešová

Více

Informace k bezhotovostním platbám

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že systém BAKALÁŘI umožňuje od letošního školního roku spravovat bezhotovostní platby mezi rodiči a školou, rozhodli jsme se využít tuto možnost a přejít od systému SENECA k systému PLATBY v BAKALÁŘÍCH. Výhody, které má modul PLATBY v Bakalářích: ovládáte ho ze známého prostředí přes webové stránky https://webrodice.zs-ebeso.cz dítě má po celou dobu školní docházky […]

Více

Příměstské tábory „Zábavné léto“ 2019

Příměstské tábory byly realizovány díky výzvě Místní akční skupina MAS Lužnice. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011593. Pořádala je naše škola o hlavních prázdninách ve třech srpnových turnusech: 5.-9. 8., 12.-16.8. a 19.-23.8. V dalších letech 2020, 2021 budou ve čtyřech termínech každý rok. Termíny byly vybrány tak, aby se nepřekrývaly s jinými akcemi pro děti na […]