Základní škola Soběslav

 • 2268
 • 2269
 • 2270
 • 2272
 • 2273
 • 2277
 • 2278
 • 2279
 • 2280
 • 2281
 • 2283
 • 2544
Více

Neznalost zákona neomlouvá!!!, Drogy a zákon spolu souvisí!!!

Tato dvě témata byla hlavní náplní besedy žáků devátých tříd s panem Mgr. Miroslavem Doubkem, mluvčím Policie ČR pro Jihočeský kraj. Zajímavým způsobem tak obohatila učivo občanské výchovy o přestupcích a správním řízení, o trestných činech, soudním řízení a druzích trestů, které musí následovat po nedodržení zákona. Žáci si doplnili i své znalosti o vážných rizicích […]

Více

Výstava a přednáška v 5.C

  V pondělí 8.4.2019  se žáci 5.C  v rámci přírodovědy vydali na výstavu  „Poznáváme a chráníme přírodu“, která proběhla v ZŠ Komenského v Soběslavi. Protože je nezbytné podporovat zájem mládeže o přírodu, jelikož všichni jsme její součástí, tak už od mala je třeba v dětech pěstovat pozitivní vztah k přírodě, naslouchat jí, učit se a poznávat a zamýšlet se nad ochranou […]

Více

Pythagoriáda

V průběhu 4. – 5. 4. 2019 se 112 žáků 5. – 8. tříd zapojilo do matematické soutěže – Pythagoriáda. V jednotlivých kategoriích se úspěšnými řešiteli se ziskem 10 a více bodů stali: V kategorii 5. tříd Anna Fialová a Filip Strych z 5. C a Jana Čáslavská z 5. D V kategorii 6. tříd Jakub Adam ze 6. B V kategorii […]

Více

MATEMATICKÝ KLOKAN

     V pátek 22. 3. 2019 se 271 žák naší školy zapojilo do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích byli: Kategorie Cvrček – žáci 2. a 3. tříd:      3 – 4.  Šimon Hlásek ze II. B, Vilém Dvořák ze II. C s 56 body      2. Vendula Kalabová ze III. B s 58 body Pavel Novák ze […]

Více

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

2. dubna jsme se v naší třídě IV. C připojili ke Světovému dni porozumění autismu. Hlavně proto, že máme ve svých řadách spolužačku s Aspergerovým syndromem, který je jedním z poruch autistického spektra. Celá třída v tento den přišla modře oblečena, jelikož modrá barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, jenž jsou pro osoby s poruchou autistického spektra […]

Více

Výsledek zápisu dětí do 1. ročníku

K zápisu k plnění povinné školní docházky přišlo ve dnech 1. a 2. dubna 2019 57 dětí. Pro jedenáct z nich žádají rodiče odklad školní docházky. Do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 je přijato 46 dětí. Od září budeme otevírat dvě první třídy. Výsledky pod přiděleným registračním kódem zde.

Více

Příměstské tábory „Zábavné léto“ !!! Poslední volné termíny již jen od 5. 8. !!!!!

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je umožnit rodičům dětí mladšího školního věku lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a uplatnit na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v Soběslavi vždy v průběhu hlavních školních prázdnin, kdy rodiče […]

Více

Jihočeský zvonek

Ve čtvrtek 21. března se v Táboře konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Letos naší školu reprezentovali tři žáci. Za 1. stupeň Filip Mattanelli z 5.C a Lucie Pölderlová z 5.D, za 2. stupeň Barbora Novotná z 9.B. Všichni jmenovaní žáci svými pěveckými výkony porotu opravdu zaujali a byli zařazeni do zlatého pásma. Lucie Pölderlová byla dokonce porotou […]

Více

Městská matematická olympiáda ve Veselí nad Lužnicí

Vybraní žáci z osmých ročníků se zúčastnili Městské matematické olympiády ve Veselí nad Lužnicí. Soutěž se konala ve středu 19. 3. 2019 a to jako 57. ročník. Naši školu reprezentovali: Filip Chromík, Aneta Drunecká a Elen Gabrielová z 8.A, Hana Kalabová z 8.B a  Nikola Smítková z 8.C. Nejlépe se umístila Elen Gabrielová, která obsadila 7. místo. Žákům děkujeme […]