Základní škola Soběslav

 • 2268
 • 2269
 • 2270
 • 2272
 • 2273
 • 2277
 • 2278
 • 2279
 • 2280
 • 2281
 • 2283
 • 2544
Více

Přednáška „Prevence sexuálně rizikového chování“

Sexuální výchovu v 9. třídách, která se vyučuje především v rámci předmětu výchova ke zdraví, doplnila 2. června přednáška Mgr. Hronové, učitelky ze Střední zdravotnické školy v Táboře. Během pohodových dvou hodin si žáci znovu uvědomili, že sex není nikdy bez rizika. Hovořili zejména o zodpovědnosti v oblasti sexuálního chování, o antikoncepci a plánovaném rodičovství, o pohlavních nemocech, HIV-AIDS […]

Více

Výlet 3. A a B – Sportovně relaxační centrum Hluboká nad Vltavou

Dne 1. 6. se žáci 3. A a B vydali na výlet do sportovně relaxačního centra v Hluboké nad Vltavou. Zde si vyzkoušeli nově vystavěnou lanovou dráhu určenou právě pro jejich věkovou kategorii. Kromě ní měli k dispozici i obrovskou nafukovací trampolínu a hrad s prolézačkami. Díky krásným atrakcím a vydařenému počasí si děti výlet užily.   E. Zimová, […]

Více

Atletický čtyřboj 2. stupeň

31. 5. se v Táboře uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje. Nejlépe si vedla družstva starších žákyň (Kravarová, Kozlová, Čiperová, Pacltová, Anděrová) a mladších chlapců (Bartáček, Šrubař, Roško, Bezpalec), která obsadila krásná 3. místa. Družstvo mladších dívek bylo šesté (Podlahová, Komarovová, Tučková, Červenková A.,Vančatová) a družstvo starších žáků osmé (Petrů, Celý, Petržilka, Kien, Máté). Nejlepší jednotlivci: Podlahová […]

Více

Beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR v Táboře

Žáci devátých tříd besedovali v úterý 30. 5. s Mgr. Miroslavem Doubkem, mluvčím Policie ČR v Táboře, na téma trestní právo, trestní odpovědnost, návykové látky a zákon, kyberkriminalita. Zvolené téma doplňovalo učivo občanské výchovy, výchovy ke zdraví, bylo pro žáky zajímavé a vzhledem k tomu, že většina z nich vlastní občanský průkaz, i aktuální a velmi poučné. Program byl […]

Více

Lehkoatletická olympiáda 1. stupeň

Ve čvrtek 18. 5. se uskutečnila školní lehkoatletická olympiáda. Za velmi pěkného počasí jsme viděli mnoho pěkných sportovních výkonů. Celkem bylo rozdáno 121 diplomů. Nejúspěšnější sportovci : -za 1. roč. Sedláček David a Macháček Matěj, kteří získali 2 medaile a Bínová Dominika, která získala všechny 4 medaile -za 2.roč. Bárta Vít, Říha Jakub a Kouba […]

Více

Okresní fotbalový turnaj McDonaldʼs Cup (4. a 5. roč.)

         Po necelém roce se vybraní žáci 4. a 5. ročníků opět zúčastnili okresního kola McDonaldʼs Cupu v kopané. Los nám jako již tradičně nebyl příliš nakloněn. Ve čtyřčlenné skupině jsme se postupně utkali se školami ze Sezimova Ústí, Čekanic a školou Husova Tábor. Tato škola byla nad naše síly a skončili jsme druzí ve skupině. […]

Více

Integrovaná Boccia

Integrovaná Boccia – naše první zkušenosti a turnaje /školský a o putovní pohár starosty města Soběslav/ iBoccia je sport, který má upravená pravidla klasické boccii (paralympijského sportu). Je obdobou francouzského PETANQUE. Smyslem hry je umístit (červené nebo modré, kožené) míčky svého týmu co nejblíže k Jacku (bílému míčku). Boccia se hraje v týmech – bez […]

Více

Fotbalový turnaj McDonald´s cup /1. až 3. třída/

Ve středu 10. 5. naši školu reprezentovali vybraní žáci z 1. až 3. tříd na fotbalovém turnaji McDonald´s cup v Táboře. I když do hry dali vše, neumístili se na předních pozicích. Celého turnaje se zúčastnilo 21 týmů. Náš skončil na 13. místě. Všem hráčům děkujeme.    Martina Švejdová