Základní škola Soběslav

 • 2268
 • 2269
 • 2270
 • 2272
 • 2273
 • 2277
 • 2278
 • 2279
 • 2280
 • 2281
 • 2283
 • 2544
Více

Za betlémy do muzea

Před Vánoci navštívili žáci 5. C a 5. D výstavu kostelních betlémů nazvanou „Kde nocovat budem?“ Výstava se konala v Rožmberském domě v Soběslavi. Žáci si zde mohli prohlédnout betlémy z kostelů v Táboře, Chýnově, Plané nad Lužnicí, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Deštné a několika vesnic v jejich okolí (Malšice, Hartvíkov, Hroby, Tučapy, Deštná, Červená Lhota, Pluhův […]

Více

Florbalový turnaj žáků 5. tříd

 20. prosince 2018 si předvánoční čas zpestřili žáci 5. tříd florbalovým turnajem. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 družstev s názvy: Pařmeni, Kamarádi, Oxidi, Černá magie, DC, Marvel. V každém družstvu musela hrát vždy alespoň jedna dívka. Žáci mohli tvořit družstva i mezi třídami navzájem, což některá družstva využila. Celý turnaj byl velmi napínavý a žáci, kteří […]

Více

Prosincové aktivity ve školní družině

Hra na hudební nástroj pozitivně působí na kreativitu dítěte či koordinaci, ale také na jeho zručnost, zlepšuje soustředění, rozvíjí více pravou hemisféru mozku. Ovlivňuje také sebevědomí dítěte a jeho emoční vývoj.    M. Jonášová 5. prosince 2018 v odpoledních hodinách do oddělení paní I.Raškové zavítali Mikuláš, anděl a čerti. Vylekaní třeťáčci si nejprve vyslechli čtení Mikuláše z […]

Více

Vánoční dílny

Dívky ze 6. B si v rámci výuky pracovních činností vyrobily  vánoční svícny z přírodního materiálu. Radost z povedeného díla byla velká a všechny se těšily, až vlastnoručně zhotovenou prací podarují rodiče či prarodiče.   L. Kubešová

Více

PODĚKOVÁNÍ Blatskému muzeu v Soběslavi

Učitelé a žáci ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše děkují všem zaměstnancům Blatského muzea v Soběslavi, kteří se podíleli na výstavě kostelních betlémů s názvem „Kde nocovat budem?“. Velice oceňujeme lektorský program kurátorky výstavy paní Mgr. Lízy Faktorové, který připravila pro děti. Také si vážíme ochoty a vstřícnosti pracovnic Rožmberského domu, které nám muzeum otevřeli  i v době […]

Více

ŠD – „Koťata“ pomáhají ptáčkům

O vycházkách jsme pozorovali ptáky a rozhodli jsme se jim pomoci přežít zimu. Z použitých pet lahví jsme vyrobili krmítka a rozvěsili je na keře okolo naší oblíbené cesty k Pilátu. Každý týden chodíme krmítka kontrolovat, čistit, dosypáváme slunečnicová semínka a rozvěšujeme po větvičkách jablka. Ptáci nás odměňují tím, že je můžeme pozorovat. Děti některé […]

Více

Beseda Vzpoura úrazům

Dne 12. 12. 2018 nás žáky šestých tříd ve škole navštívili dva vozíčkáři. Strávili jsme s nimi dvě vyučovací hodiny při besedě s názvem Vzpoura úrazům. Honza a Honza nám vyprávěli svůj životní příběh a okolnosti, za jakých se na vozíček dostali. V průběhu besedy často luskli prsty. Tím nám chtěli názorně ukázat, jak krátký časový úsek stačí […]

Více

Prvňáčci na bruslích

Měsíc listopad byl pro naše prvňáčky ve znamení zimního sportování. Vyměnili tenisky za brusle a strávili páteční dopoledne na zimním stadionu. Někteří stáli na bruslích už poněkolikáté a jiní zase úplně poprvé. Všichni ale bruslili s nadšením a odhodláním, i když to někdy nebylo úplně lehké. Pod vedením šikovných instruktorů se děti postupně zlepšovaly a za […]

Více

Mikulášská nadílka

Žáci devátých tříd si pro letošní první stupeň připravili Mikulášskou nadílku s doprovodem nebeských andělů a pekelných čertů. Většina dětí se strachovala, že budou černým písmem zapsáni v „Listině hříšníků“, protože zlobí, zapomínají nebo vyrušují. Někteří při pohledu na rozzlobenou čertovskou bandu ani nepípli, jiní uronili i slzičku. Těm starším se zachtělo hrát si na hrdiny a […]