Základní škola Soběslav

 • 2268
 • 2269
 • 2270
 • 2272
 • 2273
 • 2277
 • 2278
 • 2279
 • 2280
 • 2281
 • 2283
 • 2544
Více

Bezpečí v dopravě

Beseda s vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi o bezpečném chování v silničním provozu byla pro všechny zajímavá a poučná. Uskutečnila se v obou šestých třídách v hodině výchovy ke zdraví. Pan Drs nás nenechal ani chvíli zahálet. Otázkami odhalil některé naše nevědomosti a vše o správném chování nám vysvětlil. Také uvedl zajímavé příklady, které nás určitě poučily. Děkujeme a […]

Více

Vandalismus – beseda

   V pondělí 25. 2. 2019 besedovala naše třída 7. B v rámci občanské výchovy o vandalismu. Přednášet a diskutovat s námi přišel vrchní strážník Městské policie v Soběslavi – pan Miroslav Drs.      Na začátku nás seznámil se vznikem názvu, který byl odvozen od kmene Vandalů. Ti kdysi dávno dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Poté nám […]

Více

Dopravní soutěž – 5. ročník

Na naší škole se v tomto měsíci konalo školní kolo dopravní soutěže 5. ročníků. Mezi dívkami byla nejlepší Marie Podlahová z 5. C, na druhém místě skončila Barbora Mazurkiewiczová z 5. B a na 3. a 4. místě se umístnila děvčata Lucie Malenická z 5. B a Sabina Pölderlová z 5. D. První místo mezi […]

Více

Integrovaná Boccia

Ve čtvrtek 21.2.2019 se žáci 5.B zúčastnili již 3. ročníku školského turnaje v integrované Boccii. Mezi sebou soutěžily týmy ZŠ Komenského a ZŠ Edvarda Beneše. Naše škola si díky týmu Džusíků odnesla pohár za první místo. Všechny týmy však hrály s nasazením, a proto si určitě zasloužily velmi bohaté odměny od pořadatele.  Děkujeme tímto Diakonii ČCE – […]

Více

ŠKOLNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ 1. stupeň

„Naše hudební hvězda„ Po dvě  únorová odpoledne  mohli žáci prvního stupně naší školy porovnat své pěvecké dovednosti. Ve dnech 4. a 11. února se konala v učebně hudební výchovy školní pěvecká soutěž „ Naše hudební hvězda“.  Celkem se jí zúčastnilo 43 dívek a chlapců z 1. až 5. ročníků. Cílem bylo vybrat reprezentanty do okresní soutěže „Jihočeský […]

Více

Školní kolo recitační soutěže 1. stupně

V úterý 14. 2. 2019 se žáci prvních až pátých tříd zúčastnili školního kola recitační soutěže. Přednášejícím děkujeme za snahu a účast. V okresním kole bude naši školu reprezentovat Adam Němec ze třídy IV. A. Přejeme mnoho úspěchů.      Renata Šrubařová

Více

Plavecký výcvik 3. ročníku

Plavání zdar! Tímto radostným pokřikem zakončovali každou lekci plavání žáci třetích tříd. Poslední slovo zdar zaznělo plaveckým bazénem v Jindřichově Hradci v pondělí 11. února. Děti absolvovaly celkem deset dvou hodinových lekcí. Někteří se v průběhu plaveckého výcviku zdokonalovali ve svých dosavadních plaveckých dovednostech a jiní se zas postupně zbavovali strachu z vody a učili se základy plavání. Všichni […]

Více

Recitační soutěž žáků druhého stupně

Školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně proběhlo 12. února. Neobvyklý zájem o umělecký přednes projevili především žáci  ze 6.,7. a 8. ročníků. Porota měla možnost vyslechnout si básně, bajky, pohádky známých českých autorů – Jiřího Žáčka, Josefa Bruknera, Karla Jaromíra Erbena, také Karla Havlíčka Borovského a dalších. Výkony soutěžících byly na velmi dobré úrovni […]

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo

Koncem ledna a začátkem února proběhla školní kola Biologické olympiády žáků 6., 7. tříd a 8., 9. tříd. Tématem letošního soutěžení byl příjem a výdej látek a tradičně poznávání živočichů a rostlin. V kategorii mladších žáků byla nejúspěšnější Natálie Stejskalová ze 7. A, jako druhý se umístil Krisna Cruz ze 7. B a třetí byla Klára […]

Více

ZÁPIS do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 1.  a v úterý 2. dubna vždy od 13:00 do 16:30. Podrobnosti jsou uvedeny ve „Sdělení rodičům/Zápis 1. ročník“