Základní škola Soběslav

Florbalový turnaj žáků 5. tříd

 20. prosince 2018 si předvánoční čas zpestřili žáci 5. tříd florbalovým turnajem. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 družstev s názvy: Pařmeni, Kamarádi, Oxidi, Černá magie, DC, Marvel. V každém družstvu musela hrát vždy alespoň jedna dívka. Žáci mohli tvořit družstva i mezi třídami navzájem, což některá družstva využila. Celý turnaj byl velmi napínavý a žáci, kteří se neúčastnili hry, nadšeně fandili. Turnaj skončil s následujícími výsledky:

1. místo: Marvel

2. místo: Pařmeni

3. místo: DC

4. místo: Černá magie

5. místo: Kamarádi

6. místo: Oxidi

Hráči získali za své umístění diplom a všichni žáci (i ti, kteří nehráli) si z turnaje odnesli malou sladkost. Všem žákům, třídním učitelkám a asistentkám patří velké poděkování za skvělé sportovní chování, krásnou atmosféru a také pomoc s organizací. Poděkování patří také dívkám z 9. třídy, které pomáhaly jako rozhodčí.  Za 5. třídy E. Zimová 

IMG_20181220_085144 IMG_20181220_093732 IMG_20181220_093739 IMG_20181220_103222 IMG_20181220_103800 IMG_20181220_103807 IMG_20181220_103826 IMG_20181220_104448 IMG_20181220_110012 IMG_20181220_111717