Základní škola Soběslav

Kontakt na učitele 381 521 223, e-mail: skola@zs-ebeso.cz

Třídnictví ve školním roce 2019/2020
třída třídní učitel/ka zastupující tř. uč. učebna číslo e-mail
1. A E. Zimová M. Švejdová 18 S přízemí ezimova@zs-ebeso.cz
1. B M. Švejdová E. Zimová 17 S přízemí svejdovam@zs-ebeso.cz
2. A T. Brichová M. Králová 58 S 2. patro tbrichova@zs-ebeso.cz
2. B A. Říhová T. Brichová 56 S 2.patro arihova@zs-ebeso.cz
2. C M. Králová A. Říhová 55 S 2. patro mkralova@zs-ebeso.cz
3. A E. Červenková M. Šonková 68 S přístavba ecervenkova@zs-ebeso.cz
3. B R. Šrubařová E. Červenková 69 S přístavba rsrubarova@zs-ebeso.cz
3. C M. Šonková R. Šrubařová 16 S přízemí masonkova@zs-ebeso.cz
4. A J. Vosátková P. Kluzáková 49 S 2. patro jvosatkova@zs-ebeso.cz
4. B P. Kluzáková M. Tomšová 50 S 2. patro pkluzakova@zs-ebeso.cz
5. A M. Pecháčková M. Tomšová 26 S 1. patro mpechackova@zs-ebeso.cz
5. B D. Hájíčková N. Vančatová 53 S 2.patro dhajickova@zs-ebeso.cz
5. C N. Vančatová M. Pecháčková 54 S 2. patro nvancatova@zs-ebeso.cz
6. A J. Jináčková K. Podlahová 38 J 1. patro jjinackova@zs-ebeso.cz
6. B L. Kubešová M. Podsedníková 39 J 1. patro lkubesova@zs-ebeso.cz
6. C A. Hofmanová K. Podlahová 24 S 1. patro kubickovaa@zs-ebeso.cz
6. D L. Papežová M. Vaňáková 25 S 1. patro lpapezova@zs-ebeso.cz
7. A R. Dušek M. Šonková 40 J 1. patro rdusek@zs-ebeso.cz
7. B P. Karpíšková M. Vaňáková 44 J 2. patro pkarpiskova@zs-ebeso.cz
8. A D. Vorlová M. Šonková 42 J 2. patro dvorlova@zs-ebeso.cz
8. B J. Podlaha V. Štěchová 43 J 2. patro jpodlaha@zs-ebeso.cz
9. A M. Váchová K. Pölderlová 2 J přízemí mvachova@zs-ebeso.cz
9. B K. Staňková V. Štěchová 3 J přízemí kstankova@zs-ebeso.cz
9. C Š. Zasadilová J. Starčevská 29 J 1. patro szasadilova@zs-ebeso.cz
Netřídní učitelé:
J. Boušová jbousova@zs-ebeso.cz
K. Podlahová kpodlahova@zs-ebeso.cz
M. Podsedníková mpodsednikova@zs-ebeso.cz
K. Pölderlová polderlovak@zs-ebeso.cz
E. Radostová eradostova@zs-ebeso.cz
V. Říha vlriha@zs-ebeso.cz
J. Starčevská jstarcevska@zs-ebeso.cz
M. Šonková msonkova@zs-ebeso.cz
V. Štěchová vstechova@zs-ebeso.cz
M. Tomšová mtomsova@zs-ebeso.cz
M. Vaňáková mvanakova@zs-ebeso.cz

 

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Starčevská

            Kontakt – mobil: 734 230 191,          e-mail: jstarcevska@zs-ebeso.cz

            Konzultační hodiny ve šk. r. 2019/20:          úterý, pátek: 7:25 – 7:55 hodin

                                                                                          úterý: 14:30 – 15:30 hodin

Speciální pedagožka:  Mgr. Adéla Hofmanová

            Kontakt – mobil: 734 230 191,          e-mail: kubickovaa@zs-ebeso.cz

            Konzultační hodiny ve šk. r. 2019/20:          úterý, pátek: 7:25 – 7:55 hodin

                                                                                           úterý: 14:30 – 15:30 hodin

Školní metodička prevence rizikového chování:  Mgr. Věra Štěchová

           Kontakt – mobil: 734 230 192,          e-mail: vstechova@zs-ebeso.cz

           Konzultační hodiny ve šk. r. 2019/20:          úterý: 13:00 – 14:00

                                                                                          středa, čtvrtek: 7:30 – 8:00

Školní psycholog: Mgr. Jan Plašil

            Kontakt – mobil: 734 230 191,          e-mail: jplasil@zs-ebeso.cz

            Konzultační hodiny ve šk. r. 2019/20:          středa: 8:00 – 15:00

 

Schůzky je možné domluvit telefonicky i na jiný termín.

Asistentky pedagoga:

Jméno  
Ivana Hamajová v 7.A Michaela Lískovcová  ve 5.C
Martina Janů v 1.A Zdeňka Zasadilová ve 6.B
Monika Jonášová v 6.C  

Školní družina:

Jméno  

Ing. Martina Dřevová – vedoucí vychovatelka

 
Kateřina Fišerová  
Ivana Hamajová  
Monika Jonášová  
Mgr. Ivana Rašková  
Libuše Šatná  
Lucie Tučková