Základní škola Soběslav

skola
Ředitel školy   Mgr. Vlastimil Říha 381 524 015, 605 265 528 vlriha@zs-ebeso.cz
Zástupkyně ředitele školy, pověřenec GDPR
  Mgr. Eva Radostová 381 523 655, 737 481 411 eradostova@zs-ebeso.cz
Výchovná poradkyně   Mgr. Jana Starčevská 381 523 654, 734 230 191 jstarcevska@zs-ebeso.cz
Metodička prevence   Mgr. Věra Štěchová 381 5213 223 -linka 16, 734 230 192 vstechova@zs-ebeso.cz
Vedoucí vychovatelka školní družiny   Ing. Martina Dřevová 381 523 657 druzina@zs-ebeso.cz
Vedoucí školní jídelny   Mgr. Eva Rufferová 381 524 706, 734 230 193 jidelna@zs-ebeso.cz
Sekretariát   DiS. Klára Šedová, Ivana Fitlová 381 521 223, 734 230 190 skola@zs-ebeso.cz