Základní škola Soběslav

Netopýři ve 4. ročníku

V pátek 8. 12. do 4. A a 4. B zavítali netopýři. Přivezla je slečna Jana Křemenová (členka České společnosti pro ochranu netopýrů – ČESON). Cílem celého programu bylo vzbudit v dětech zájem o život v lesním prostředí a vybudovat u nich základy pozitivního nahlížení na netopýry. Dětem byl, nejen prostřednictvím přednášky, ale také pomocí skupinové práce s různými úkoly, hry „Na netopýra a můru“ a pohádky o netopýří „slečně“ Lucce, přiblížen život netopýrů (jejich úkryty, potrava, životní cyklus, orientace v prostoru). Žáci pomocí programu pochopili, proč je důležité netopýry chránit a jaký je jejich význam v ekosystémech (se zaměřením na ekosystém lesa). Program dětem rovněž umožnil lépe poznat les a pochopit jeho význam pro člověka i živočichy. Bonusem pro ně byla možnost si netopýry pohladit, vidět jejich krmení, slyšet jejich pískání. Slečna Jana o všem vyprávěla zasvěceně a zaníceně. Děti byly nadšené. Všichni si to užili, a proto patří dík přednášející za krásně prožité dopoledne.      Martina Švejdová a Eliška Zimová /třídní učitelky 4. B a 4. A/

PC080117 PC080122 PC080123 PC080124 PC080128 PC080131 PC080132 PC080133 PC080134 PC080135 PC080136 PC080141 PC080142 PC080143