Základní škola Soběslav

Zájmové útvary – školní rok 2017/2018

jméno uč.              název                                 termín
M. Bernasová      Anglický jazyk 2. tř.         Čt    12:35 – 13:20
A. Cvrčková         Mladý novinář 3.-5. tř.    Po    13:00 – 14:00
E. Červenková    Reedukace                          Po, Út    7:15 – 7:40
J. Jináčková        Cvičení z Čj                        Út lichý týd.    13:00 – 14:30
M. Koubová        Pohybové hry 2. tř.           Pá    12:30 – 13:15
L. Kubešová        Cvičení z Ma                      Út sudý týd.    13:00 – 14:30
A. Kubíčková      Pohybové hry 4.-5. tř. chl    Út lichý týd.    13:00 – 14:30
M. Pecháčková    Výtvarné tvoření 2.,3. tř.    St  lichý týd.    13:00 – 14:30
                               Pohybové hry 3. tř.           Po    13:15 – 14:00
K. Staňková        Cvičení z Ma                        St    13:50 – 14:35
J. Starčevská      Cvičení z Čj                          St      13:50 – 14:35
L. Točíková         Pohybové hry 2. tř. dí       Út sudý týd.    13:00 – 14:30
M. Vaňáková     Sborový zpěv I. st.              Út    13:15 – 14:00
                             Sborový zpěv II. st.+3. tř.    Út    14:00 – 14:45
N. Vančatová    Pohybové hry 3. tř.           Pá sudý týd.    13:15 – 14:00

A. Kubíčková    Reedukace    Po
V rámci ŠD:
J. Divišová       Log. prevence, ree             St, Pá    6:40 – 7:40
L. Šatná            Log. prevence, ree             Čt    6:40 – 7:40