Základní škola Soběslav

Více

KARNEVALOVÉ VESELÍ Tygříků a Méďů – 9. 2. 2018

Čas maškarních průvodů jsme si s dětmi připomněli ve víru karnevalového veselí. Více než týden jsme si v družině všichni připravovali škrabošky a masky, abychom se v nich v pátek 9. února předvedli navzájem – Tygříci Méďům a Méďové Tygříkům. Paní učitelka Lucie Točíková nám poskytla prostor svojí třídy k tomu, aby se na chvíli změnil v taneční parket a místo […]

Více

ZIMNÍ RADOVÁNKY VE ŠD – leden 2018

Po vydatném sněžení vedla odpolední společná vycházka Tygříků a Méďů k altánku a následující fotografie opravdu nepotřebují sáhodlouhý komentář … Sníh se stal díky tomu, že padal mokrý, ideálním stavebním materiálem a „stavaři“ se stali mistrnými vykonavateli díla dle návrhů „architektů“. Fantazii se meze nekladly a všichni jsme si užili legrace! Jediné, co nám chybělo, bylo […]

Více

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 13. 2. 2018 se žáci prvních až pátých tříd zúčastnili školního kola recitační soutěže. Přednášejícím děkujeme za snahu a účast. V okresním kole bude naši školu reprezentovat Alexandra Vachromějeva z V. A. Přejeme hodně úspěchů.   Renata Šrubařová Školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně proběhlo 13. února. Zájem o umělecký přednes projevily především dívky ze […]

Více

Čtení v MŠ DUHA

Ve čtvrtek 8. února navštívili žáci 4. A a 4. B MŠ DUHA v Soběslavi. V rámci týdne čtení, který probíhal ve školce, si čtvrťáci připravili pohádkové knihy. Po příchodu do školky se rozdělili do šesti skupin podle počtu tříd a každá skupina se vydala do jedné z nich. Ve třídách potom četli připravené pohádky. Děti ze […]

Více

Biologická olympiáda – školní kolo

V pondělí 29. 1. deset žáků osmých a devátých tříd soutěžilo ve školním kole biologické olympiády. Nejúspěšnější byla Eliška Hovorková z 8.A, jako druhá se umístila Hana Kolihová z 8.A a třetí místo obsadily Irena Nováková z 9.B a Vanessa Wortnerová z 9.A. Sedm žáků šestých a sedmých tříd porovnávalo své znalosti o pohybu rostlin a živočichů a v jejich […]

Více

Bezpečí v dopravě

Jak se bezpečně chovat v roli cyklisty, chodce, spolucestujícího dnes 6.2. žáci 6.tříd besedovali s vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi, panem Miroslavem Drsem. Zopakovali si základní informace o chování v dopravě, získali nové poznatky o bezpečné jízdě na in- line bruslích, skateboardu. Připomněli si povinné užívání přilby a opravdu vhodné doplnění výbavy cyklistů chrániči […]

Více

SPOVLAK (společensko-vlastivědný kroužek) – 1. výlet

Na konci roku 2017 nás napadlo, jak by se dětem 4. tříd (nejen těm, co navštěvují ŠD) dala zajímavě zpestřit část jejich volného času. Pochopením ze strany pana ředitele naší školy tak v lednu 2018 vznikl SPOVLAK (společensko-vlastivědný kroužek) neboli SPOlu VLAKem. Jeden den v měsíci (v pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne) se s dětmi vydáme vlakem […]

Více

DEN NAŠÍ TŘÍDY aneb DNES SE NEUČÍME

Dnes se opravdu žáci naší školy neučili, den byl jiný než všechny ostatní. Učebnice, sešity zůstaly doma a každá třída si ve spolupráci s třídním učitelem, třídní učitelkou připravila vlastní zábavný a zajímavý program, který si všichni opravdu užili. Na konci zábavného dopoledne jsme zhodnotili práci za 1. pololetí a dostali pololetní vysvědčení. A jak […]

Více

Vandalismus

Žáci 7.tříd dnes besedovali s vrchním strážníkem Městské policie v Soběslavi panem Miroslavem Drsem na téma vandalismus. Při zajímavém povídání došlo nejenom na téma vandalství, ale i na další informace týkající se trestní odpovědnosti, trestné činnosti, přestupků. Pan Drs odpověděl žákům i na zajímavé dotazy, které se týkaly práce městské policie v našem městě. Žáci […]