Základní škola Soběslav

Přednáška o USA

Ve středu 30. 1. 2019 nám pan Petr Nedvěd přednášel o svých cestách po USA, které uskutečnil v letech 2013 (přičemž pracoval v Národním parku Yellowstone) a 2017 (cesta s přáteli) a celkově na nich strávil 6 týdnů. Celá přednáška byla doplněna o jeho vlastní fotografie. První půlka byla spíše shrnutí již známých informací, jako např.: hlavní město, rozloha… atd. V druhé části jsme si vyslechli vyprávění o různých částech USA, např.: o New York City, Floridě, Kalifornii… atd. Žákům i všem učitelům se přednáška líbila a na jejím konci panu Nedvědu poděkovali potleskem.           Za zúčastněné žáky Hana Kalabová

cesta po USA