Základní škola Soběslav

Příměstské tábory „Zábavné léto“ !!! Poslední volné termíny již jen od 5. 8. !!!!!

Projekt příměstských táborů realizujeme s podporu MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost.plakát web malý

Cílem projektu je umožnit rodičům dětí mladšího školního věku lépe skloubit profesní a rodinné povinnosti, a tím jim pomoci se plnohodnotně začlenit a uplatnit na trhu práce. V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory v Soběslavi vždy v průběhu hlavních školních prázdnin, kdy rodiče řeší nejvýraznější komplikace se zajištěním péče o své děti.

Příměstské tábory proběhnou v areálu školy v týdenních turnusech vždy od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00.

 Celkem bude realizováno v průběhu tří let 11 týdenních turnusů:

            2019 – tři turnusy:    5. – 9. 8.          12. – 16. 8.      19. – 23. 8.  !!!!! Volný již jen první termín !!!!!

            2020 – čtyři turnusy:  poslední červencový týden a první tři srpnové

            2021 – čtyři turnusy:  poslední červencový týden a první tři srpnové

Pro koho je tábor určen: děti z 1. až 5. ročníku základní školy.

Cena tábora:  celodenní péče a program díky dotaci EU zdarma, rodiče budou hradit pouze příspěvek na stravu (oběd, 2x svačinka), pitný režim a případně neuznatelné náklady projektu v ceně 500,- Kč/ jeden turnus.

Více informací v menu O škole/Projekty