Základní škola Soběslav

Organizace zápisu

Zápis na naší škole proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 2018.

 • vyplnění dotazníku před zápisem (podrobnosti)
 • proběhne 9.(po) a 10.(út) dubna 2018 od 13:00 do 16:30
 • účastní se všechny děti, kterým ke dni 31. 8. 2018 bude 6 let
 • rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny a svůj občanský průkaz
 • děti, které měly v minulém období odklad školní docházky, musí letos k zápisu také
 • při zápisu rodiče podepisují žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • co by mělo Vaše dítě umět
 • Desatero pro rodiče (materiál MŠMT)

Odklad školní docházky

 • povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů
 • žádost rodičů musí být doložena doporučujícím posouzením odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení nebo klinického psychologa
 • žádost rodiče obdrží u zápisu, (můžete si ji stáhnout ZDE a přinést k zápisu vyplněnou)
 • rodiče, vždy pečlivě zvažte, zda je odklad začátku školní docházky opravdu nutný !!

Škola nabízí

 • provoz školní družiny od 6:00 do 17.00 hodin
 • pro děti s vadou řeči pravidelnou logopedickou péči
 • speciální pomoc dětem s poruchami učení
 • veselé zpívání
 • radost z pohybu
 • rozvíjení citu pro pohyb
 • častý pohyb dětí
 • kroužek dovedných rukou
 • využití počítačové učebny v odpoledních hodinách
 • rozšíření výtvarných dovedností
 • dodržování pitného režimu
 • „Ovoce do škol“
 • pravidelné konzultační dny třídních učitelek s rodiči
 • více v dopise pro rodiče

Na co se mohou děti dále těšit

 • vánoční besídky
 • divadelní představení
 • hudebně zábavné koncerty
 • soutěže a olympiády, …..
 • sportovní vyžití
 • moderní vybavení

Co Vám vzkazují paní učitelky?

Děti, vůbec se školy nebojte! Je tady prima, hodně se toho společně naučíme, ale také nás čeká spousta legrace a zábavy. Vážení rodiče, ničeho se neobávejte, protože všechno spolu zvládneme.