Základní škola Soběslav

V pátek 28. 6. 2019 se obědy vydávají od 10:00 do 12:00 hod.

Nové ceny obědů od 1. 9. 2019

Upozornění pro strávníky

 Bezkontaktní čipy, které jsou nezbytnou podmínkou pro evidenci a výdej obědů strávníkům ve školní jídelně, mají, samozřejmě, jako každý jiný výrobek, omezenou životnost.
Čipy, které nám po několika letech užívání vracejí strávníci, ať už z důvodu ukončení školní docházky, či jiných, již bohužel nejsou dále použitelné. Jsme proto nuceni čipy, stejně jako každé jiné zboží, přijímat zpět pouze v obvyklé záruční době 24 měsíců od data prodeje, a to pouze za podmínky, že jsou stále plně funkční.
Pozdější reklamace již nebudou možné, a po ukončení stravování čipy již nebudou vykupovány stravovnou zpět.
Tato nová pravidla začnou platit od 1.9 2017.
Děkujeme vám za pochopení!

Mgr. Eva Rufferová, vedoucí školní jídelny

Den dětí ve školní jídelně 8. 6. 2017

https://mail.zs-ebeso.cz:8843/webmail/api/download/attachment/zs-ebeso.cz/vlriha/0c3ef501-a43e-49c8-979f-263db199583a/125/0-2/%C5%A1j%20d%C4%9Btsk%C3%BD%20den.png?version=364088&sid=d77e689bf8f35fc3d9d3358b3641d80c11eb7fad79fcdbec6b3e43a8f469c2fb&mode=view

šj1šj2

Hodnocení jídelníčku nutričním specialistou

Začátkem února provedla Mgr. Markéta Pernicová – odborný rada Krajské hyg. stanice – vyhodnocení nutričních ukazatelů ve vztahu ke spotřebnímu koši jídelníčku z období od 2.1.2017 do 30.1.2017 ŠJ při Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, v souladu s Nutričním doporučením pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách MZ ČR z 1.9.2015.
Na  základě  výsledného  hodnocení  jídelních  lístků  bylo  zjištěno,  že  jídelníček  naší  jídelny  je hodnocen jako výborný. Celá zpráva zde.

 

 1.1. 2017 Informace dle zákona č. 110/1997 Sb. §9a odst. 1 písm. c) o množství pokrmů mnozstvi-pokrmu