Základní škola Soběslav

Volby do školské rady – listopad 2017

Volbou zákonných zástupců nezletilých žáků Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, byli dne 23. 11. 2017 zvoleni:

(jméno, příjmení, titul,                       povolání,                                bydliště)

Šárka Kovářová                 zdravotní sestra,                   Zvěrotice

 Ivo Šrubař, Ing.                 správce PC sítě,                    Soběslav

Volbou pedagogických pracovníků školy dne 24. 11. 2017 byly zvoleny do školské rady za zástupce pedagogických pracovníků:

(titul, jméno, příjmení,                                   povolání,                     bydliště)

Mgr. Eva RADOSTOVÁ                  učitelka ZŠ                Soběslav

 Mgr. Renata ŠRUBAŘOVÁ               učitelka ZŠ                Soběslav

 

Složení ŠKOLSKÉ RADY

od 20. 12. 2014 do 19. 12. 2017

Při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav, IČO 582841 Volbami, konanými 19. a 20. 11. 2014, na základě ust. § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s Volebním řádem školské rady schváleným usnesením Rady města Soběslav – RM č. 15/214/2005 ze dne 6.9.2005, byli zvoleni: Za zástupce rodičů:

Mgr. Marcela Holubová Zvěrotice tel: 608 638 606
Ing. Ivo Šrubař Soběslav tel: 604 814 204

Za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Eva Radostová Soběslav tel: 737 481 411
Mgr. Renata Šrubařová Soběslav tel: 381 521 223

Za zástupce zřizovatele – Město Soběslav

Mgr. Pavel Lintner (předseda školské rady) Soběslav tel: 774 435 584
Ludmila Zbytovská Soběslav tel: 381 521 286

(Usnesení č. 3/312/2014 Rada města jmenuje do školské rady při Základní škole, tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav, tyto zástupce za zřizovatele: Mgr. Pavla Lintnera a paní Ludmilu Zbytovskou.)