Základní škola Soběslav

Upozornění pro strávníky školní jídelny

Česká spořitelna ruší k 31. 12. 2018 sběrné účty.

Od 1. 9. 2018 budou platby inkasovány již jen z účtu školy vedeného u KB č. účtu: 78-1323940237/0100.

Všichni strávníci, kteří používají k platbě stravného sporožiro u České spořitelny, si musí po červnové platbě, tj. od 20. července do konce srpna ve své bance změnit souhlas  s  inkasem  pro  účet  školy  u  KB 78-1323940237/0100.                        V. Říha