Základní škola Soběslav

Vandalismus – beseda

   V pondělí 25. 2. 2019 besedovala naše třída 7. B v rámci občanské výchovy o vandalismu. Přednášet a diskutovat s námi přišel vrchní strážník Městské policie v Soběslavi – pan Miroslav Drs.

     Na začátku nás seznámil se vznikem názvu, který byl odvozen od kmene Vandalů. Ti kdysi dávno dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Poté nám uvedl nejznámější příklady chování dnešních vandalů. Mohou to být graffity na veřejných plochách a dopravních prostředcích, také demolování veřejných objektů-soch, náhrobků, poškozování osobního majetku. Dostali jsme se i k osobám, které toto ničení páchají. Jejich důvody jsou různé – nějaké místo v partě, často jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. V dalším případě je to chování jen tak pro vlastní potěšení, potřebu se odreagovat. V průběhu hodiny se nás snažil zapojit do konzervace. Pokládal nám různé otázky, na které jsme mohli odpovídat.

     Myslím si, že jeho návštěva přinesla nám všem mnoho nových informací, zajímavostí, které se vyskytují kolem nás. Na stejnou besedu se nyní těší i spolužáci ze 7.A a my se těšíme na nějakou další.      Aneta Podhradská,  7.B