Základní škola Soběslav

Výsledek zápisu dětí do 1. ročníku

K zápisu k plnění povinné školní docházky přišlo ve dnech 1. a 2. dubna 2019 57 dětí. Pro jedenáct z nich žádají rodiče odklad školní docházky.

Do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 je přijato 46 dětí. Od září budeme otevírat dvě první třídy. Výsledky pod přiděleným registračním kódem zde.

z1