Základní škola Soběslav

Zápis – výsledky

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2015/2016 se konal v pondělí 2. a v úterý 3. února. K zápisu přišlo celkem 86 dětí. Z toho 66 dětí je přijato. 20 rodičů pro své děti žádá odklad školní docházky o jeden rok. Rodiče těchto dětí mají čas do konce května 2015 dodat do školy doporučující posudky k odkladu z pedad. psycholog. poradny a dětského lékaře. Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – je umístěn ve škole a na webových stránkách školy.