Základní škola Soběslav

v8
Více

Čáp Jihočech – vítězství

18. 5. se žáci 8. B a 6. B třídy odebrali do Kulturního domu Soběslav, aby se v 10:00 hodin dozvěděli  umístění  za své soutěžní práce s tématem Čáp Jihočech. Výsledky pro obě třídy byly překvapivé.  Žákům 6. B porota udělila 2. místo a žákům 8. B  za  jejich nejen výtvarný výkon, ale i  vtipný […]

Více

Čáp Jihočech

 Centrum Klenby Soběslav pro ZŠ druhého stupně a  ZUŠ  v okrese Tábor vyhlásilo výtvarnou soutěž Čáp Jihočech, neboť tento tvor v současné době patří v České republice mezi ohrožené druhy. Soutěž probíhá ve dnech 1. 4. – 20. 5. 2012.  I naše škola se této soutěže účastní. Svými skupinovými pracemi ji podporují třídy 6.B, 7.B. a 8.B. Žáci […]

Více

Projekt „Odpady v Soběslavi a okolí“

 V rámci environmentální výchovy se naše škola zapojila do projektu vyhlášeném hnutím Brontosaurus Forest s názvem „Krok za krokem“ (projektová větev C „Škola pro udržitelný život“), kterou organizovalo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia se sídlem v Českých Budějovicích. Naše škola si zvolila téma odpady ve městě a jeho okolí. Do projektu se zapojili žáci […]

Více

Zápis – přijatí

Seznam žáků přijatých k plnění povinné školní docházky pro šk. rok 2012/2013. (kódy) K zápisu přišlo celkem 64 předškoláků, z toho 49 je k dnešnímu dni přijato. 15 rodičů si podalo žádost o odklad povinné školní docházky pro své dítě. Připomínám povinnost doložit žádost o odklad doporučujícími posudky od školského poradenského zařízení a současně posudkem odborného […]

Více

Exkurze s CASSIOPEIOU

V úterý 6. 12. 2011 se žáci se zájmem o ekologii ze 7., 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze v novém provozu firmy Bonus sídlící poblíž Borovan, která se zabývá recyklací pneumatik. V městě Písku se seznámili se vzorným odpadovým hospodářstvím, navštívili dotřiďovací linku, skládku s jímáním a energetickým využitím skládkového plynu a prohlédli si […]

Více

Mikuláš

V pondělí 5. 12. navštívil naši školu Mikuláš spolu s početnou družinou čertů. Dětem na prvním stupni předal dárky a pokud máme správné informace, nikoho si čerti neodnesli. Foto ve fotogalerii.

Více

Den dětí

Dneska máme dětský den, honem děti, pojďme ven! Celý den si budem hrát, skákat, zpívat, tancovat.   Krásný den si prožijeme, než se večer rozejdeme. A až večer půjdem spát, hezké sny se budou zdát.   Ve čtvrtek 28. 5. se sešly na školním hřišti děti z oddělení Sluníčko, Tygříci, Dráček a Myšáci, aby společně […]