Základní škola Soběslav

Více

Atletický čtyřboj 2. stupeň

31. 5. se v Táboře uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje. Nejlépe si vedla družstva starších žákyň (Kravarová, Kozlová, Čiperová, Pacltová, Anděrová) a mladších chlapců (Bartáček, Šrubař, Roško, Bezpalec), která obsadila krásná 3. místa. Družstvo mladších dívek bylo šesté (Podlahová, Komarovová, Tučková, Červenková A.,Vančatová) a družstvo starších žáků osmé (Petrů, Celý, Petržilka, Kien, Máté). Nejlepší jednotlivci: Podlahová […]

Více

Beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR v Táboře

Žáci devátých tříd besedovali v úterý 30. 5. s Mgr. Miroslavem Doubkem, mluvčím Policie ČR v Táboře, na téma trestní právo, trestní odpovědnost, návykové látky a zákon, kyberkriminalita. Zvolené téma doplňovalo učivo občanské výchovy, výchovy ke zdraví, bylo pro žáky zajímavé a vzhledem k tomu, že většina z nich vlastní občanský průkaz, i aktuální a velmi poučné. Program byl […]