Základní škola Soběslav

Více

Přednáška “Prevence sexuálně rizikového chování”

Sexuální výchovu v 9. třídách, která se vyučuje především v rámci předmětu výchova ke zdraví, doplnila 2. června přednáška Mgr. Hronové, učitelky ze Střední zdravotnické školy v Táboře. Během pohodových dvou hodin si žáci znovu uvědomili, že sex není nikdy bez rizika. Hovořili zejména o zodpovědnosti v oblasti sexuálního chování, o antikoncepci a plánovaném rodičovství, o pohlavních nemocech, HIV-AIDS […]

Více

Výlet 3. A a B – Sportovně relaxační centrum Hluboká nad Vltavou

Dne 1. 6. se žáci 3. A a B vydali na výlet do sportovně relaxačního centra v Hluboké nad Vltavou. Zde si vyzkoušeli nově vystavěnou lanovou dráhu určenou právě pro jejich věkovou kategorii. Kromě ní měli k dispozici i obrovskou nafukovací trampolínu a hrad s prolézačkami. Díky krásným atrakcím a vydařenému počasí si děti výlet užily.   E. Zimová, […]