Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím

Projekt: Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 V rámci realizace projektu dojde k vybudování nové venkovní učebny se šatnami a sociálním zázemím potřebným pro fungování venkovní učebny.Učebna bude využívána v odborných předmětech ke zvyšování klíčových kompetencí v podobě povinné výuky, ale i mimoškolních aktivit, jako […]