Cvičení za mimořádných situací

V pátek 27. 9. 2019 se žáci 6. ročníků zúčastnili přednášky s praktickou ukázkou poskytování první pomoci. Stěžejním tématem bylo krvácení a bezvědomí. Ošetření tepenného krvácení si žáci vyzkoušeli i prakticky. Poděkování patří členkám ČČK z Veselí nad Lužnicí a to jmenovitě: MUDr. Marcele Studnařové, Mgr. Janě Tesařové a Monice Škrdlové. Těšíme se na další spolupráci! L. Kubešová