Základní škola Soběslav

Více

Ředitelské volno

Na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. jsem z důvodu stavebních prací v budově školy vyhlásil pro žáky ředitelské volno. Školní družina má přerušen provoz. Školní jídelna má provoz bez omezení. V. Říha

Více

KYBERKIMINALITA – POZITIVA A NEGATIVA INTERNETU

Mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje, pan Mgr. Miroslav Doubek dnes besedoval se žáky 8.ročníků o nástrahách sociálních sítí, o kyberkriminalitě. Žáci se seznámili s pojmy  KYBERŠIKANA, KYBERSTALKING, SEXTING, KYBERGROOMING.  Získali nové poznatky o bezpečném pohybu v kyberprostoru a byli upozorněni na rizika, která si jako uživatelé téměř neuvědomují. Mgr. Věra Štěchová, školní metodik prevence RCh

Více

Informace ke změnám vyučujících z důvodu odchodu p. učitelky Podsedníkové:

V listopadu         6.B: Čj a Vv-J.Starčevská, Dě-M.Vaňáková, Ov-V.Štěchová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                 6.A: Ov-V.Štěchová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                7.A: Pčdívky-L.Kubešová                                7.B: Nj-D.Vorlová,  Pčdívky-L.Kubešová Od prosince       6.B: Čj, Vv, Dě, Ov-Růžena Průšová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                 6.A: Ov- Růžena Průšová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                7.A: Pčdívky- Růžena Průšová                                7.B: Nj, Pčdívky- Růžena Průšová                                8.A,B […]