Základní škola Soběslav

Více

Program prevence rizikového chování očima naší žákyně

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se naše třída 8.B vydala do PorCeTy v Táboře, což je centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Tématem naší návštěvy bylo problémové hráčství. Když jsme dorazili na místo, vřele nás přivítali pracovníci centra Radka s Radimem a usadili nás. Jeden žák dostal fixu s nálepkou a měl za úkol požádat […]