Základní škola Soběslav

Více

Provoz školy od 25. 5. – Informace pro rodiče žáků 1.-5. ročníků

Vážení rodiče žáků 1. – 5. tříd, od 25. 5. dojde k obnovení vzdělávání ve škole. Vaše dítě má možnost účastnit se vzdělávacích aktivit od 8:00 do asi 16:00 hodin – dopolední část bude zaměřena na vzdělávací aktivity, odpolední část na zájmové aktivity. Skupiny budou tvořeny z žáků jednoho ročníku nebo z jedné třídy max. do počtu 15. […]

Více

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků

Vážení rodiče žáků 9. tř., od 11. 5. dojde k obnovení vzdělávání ve škole. Vaše dítě má možnost účastnit se konzultací z Ma a Čj zaměřených na intenzivní přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ. Konzultace by probíhaly 2x týdně v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:35 h. Střídala by se Ma a Čj po dvou vyučovacích hodinách. […]