Výsledky zápisu pro šk. rok 2020/2021

V souladu s ustanovením §46 odst.1 a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. […]