Podrobnosti k nástupu žáků 1. – 5. roč. do školy od 25. 5.

Před nástupem do školy musí rodiče žáka dodat osobně do schránky školy, emailem, zprávou Komens podepsané čestné prohlášení (s datem ne starším než 22. 5.) – viz příloha, popř. předají žáci před prvním vstupem do školy v pondělí 25. 5. Pokud žák nedoloží podepsané čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast umožněna. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest […]