Informace k hodnocení za 2. pololetí

Hodnocení žáků za druhé pololetí se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodickým pokynem MŠMT k této vyhlášce: Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení: Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 […]