Rozdělení tříd ke střídavé výuce 12. 10. – 23. 10.