Volby do školské rady, Kandidáti

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby zástupců zákonných zástupců ve školské radě. Volby se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 od 7:00 do 16:00 hod ve škole (vestibul jižní budovy). Účel a činnost školské rady: Školská rada zasedá podle potřeby, […]