Základní škola Soběslav

Více

Z činnosti školní družiny

I takhle lze trávit vycházku se školní družinou. Hodně smíchu, oči rozzářené….Takové odpoledne jsme prožili u spolužačky Lucinky. A teď jsme na vycházce na Promenádě. Zase krásné a zajímavé odpoledne. Na pozvání spolužačky Terezky jsme navštívili AUTOSERVIS JINDRA, kde nám ukázali mnoho zajímavých věcí  a dostali jsme i malé dárky.  I. Rašková

Více

Program primární prevence zneužívání návykových látek

 12. listopadu navštívila naše třída AURITUS  v Táboře. Posláním tohoto centra je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám. Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a […]

Více

Florbalový turnaj

Dne 12.11.2019 se v Soběslavi za účasti čtyř škol konalo okresní  kolo ve florbalu starších žákyň. Naše dívky ve složení  Kupková, Tučková, Gargulová,  Kalabová , Petrášová, Smítková, Souhradová, Novotná, Wolingerová, Podhradská a Drunecká  obsadily krásné druhé místo.   Dana Vorlová Dne 13.11. se družstvo starších chlapců zúčastnilo okresního kola ve florbalu v Sezimově Ústí. V konkurenci 11 […]

Více

Halloween ve školní družině

V úterý 22.10.2019  se družinové děti  ze čtvrtých tříd proměnily v kostlivce, čarodějnice, strašidla a jiné tajemné  bytosti.  Pro své mladší kamarády ze třetích tříd  připravily  bohatý odpolední program  plný nejrůznějších  soutěží.  Odměnou jim  pak byly dobroty a  promítání vhodného  strašidelného  filmu pro děti.     Všem velice děkuji                         Monika Jonášová

Více

Program prevence rizikového chování očima naší žákyně

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se naše třída 8.B vydala do PorCeTy v Táboře, což je centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Tématem naší návštěvy bylo problémové hráčství. Když jsme dorazili na místo, vřele nás přivítali pracovníci centra Radka s Radimem a usadili nás. Jeden žák dostal fixu s nálepkou a měl za úkol požádat […]

Více

Ředitelské volno

Na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. jsem z důvodu stavebních prací v budově školy vyhlásil pro žáky ředitelské volno. Školní družina má přerušen provoz. Školní jídelna má provoz bez omezení. V. Říha

Více

KYBERKIMINALITA – POZITIVA A NEGATIVA INTERNETU

Mluvčí Policie ČR Jihočeského kraje, pan Mgr. Miroslav Doubek dnes besedoval se žáky 8.ročníků o nástrahách sociálních sítí, o kyberkriminalitě. Žáci se seznámili s pojmy  KYBERŠIKANA, KYBERSTALKING, SEXTING, KYBERGROOMING.  Získali nové poznatky o bezpečném pohybu v kyberprostoru a byli upozorněni na rizika, která si jako uživatelé téměř neuvědomují. Mgr. Věra Štěchová, školní metodik prevence RCh

Více

Informace ke změnám vyučujících z důvodu odchodu p. učitelky Podsedníkové:

V listopadu         6.B: Čj a Vv-J.Starčevská, Dě-M.Vaňáková, Ov-V.Štěchová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                 6.A: Ov-V.Štěchová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                7.A: Pčdívky-L.Kubešová                                7.B: Nj-D.Vorlová,  Pčdívky-L.Kubešová Od prosince       6.B: Čj, Vv, Dě, Ov-Růžena Průšová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                 6.A: Ov- Růžena Průšová, Inf-V.Říha, Tv-E.Radostová                                7.A: Pčdívky- Růžena Průšová                                7.B: Nj, Pčdívky- Růžena Průšová                                8.A,B […]

Více

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili povídáním – vzpomínkami  na  prázdniny, na seznámení nejen mezi sebou, ale i na seznámení s pravidly školní družiny včetně pravidel slušného chování. Nabízíme dětem bohatou  zájmovou činnost – každý si má možnost vybrat co ho baví. Momentálně jsme se zapojili do výroby betlému, dále vyrábíme dřevěné výrobky na jarmark. Děti […]