Základní škola Soběslav

Více

Oslavy 100. výročí vzniku republiky ve čtvrtých třídách

Celé páteční dopoledne dne 26.10.2018 jsme ve  IV. A a IV. C slavili 100. narozeniny naší republiky. Ráno jsme uctili památku obětí 1. světové války tím, že jsme položili vlastnoručně vyrobené věnce v barvách trikolory na pomník v parku u nádraží v našem městě.                  Po zbytek vyučovacího dne děti čekal nelehký úkol.  Musely projít devět stanovišť, […]

Více

100. výročí vzniku republiky

U příležitosti stého výročí vzniku republiky si žáci 1. stupně toto výročí připomněli opravdu originálně: A když skoro 300 žáků vytvořilo naši vlajku, proč nezkusit i něco jiného?

Více

Vítězství ve stolním tenisu

Ve středu 17.10.2018 se v Táboře konal okresní turnaj ve stolním tenise. Naše družstvo ve složení Štěpán Kopřiva, David Průša, Ladislav Přibyl a Tomáš Hajíček obsadilo krásné 1. místo. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci školy  a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole v J. Hradci.  J. Podlaha

Více

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dne 11.10. se 15 žáků 8. a 9. tříd zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan. V otázkách z matematiky, chemie, biologie, fyziky a zeměpisu byl nejúspěšnější Jiří Mládek z IX. B, jako 2. se umístila Aneta Drunecká z VIII. A a 3. místo obsadila Hana Kalabová z VIII. B. Gratulujeme a všem děkujeme za účast.

Více

Staleté kořeny

 8. – 10. října 2018 se žáci 7. – 9. ročníků zapojili při příležitosti oslav kulatého výročí vzniku republiky do interaktivního programu „Staleté kořeny“ s lektorem Ing. Jiřím Foltou. Zajímavým způsobem pracovali s informacemi o naší státnosti, dějinách a národních kořenech a věnovali se odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem bylo posílit národní a osobní identitu a inspirovat […]

Více

Vodní záchranná služba v naší škole

Čtvrtek 27. září byl pro všechny žáky neobvyklým dnem. Na naší škole probíhala akce s názvem Chování za mimořádných situací. Na třeťáky a čtvrťáky čekal v tělocvičně záchranář z vodní záchranné služby s velmi poutavým programem. Ukázal nám speciální vybavení jako např. házecí pytlík s plovací vestou, páteřovou desku a transportní vanu, suchý oblek, neopren, nafukovací dlahu, resuscitátor a mnoho […]

Více

Děti do bruslí – 1. třídy

V letošním školním roce se žáci 1. tříd zúčastní pětihodinového kurzu bruslení na zimním stadionu v Soběslavi. Nyní je potřeba ze strany rodičů provést registraci žáků na webu https://www.detidobrusli.cz. Naše škola začíná 2. 11. 2018.

Více

Platby na školní akce nově a bezhotovostně

číslo účtu: 2501492049/2010, VS – generuje systém, rodič ho dostane e-mailem Vážení rodiče, od září letošního školního roku zavádíme ve škole nový bezhotovostní systém úhrady všech poplatků – například za sešity, pracovní sešity, kulturní pořady, exkurze, výlety, plavání, lyžařský zájezd, školní družina apod. Vedení školy vybralo systém SENECA – on-line platební a evidenční systém pro školy. […]

Více

Pohár starosty města Soběslav

Žáci 2. stupně se ve dnech 14. a 16. 6. zúčastnili Atletického přeboru táborska. V konkurenci 22 škol našeho okresu získali celkově 16. místo.  Na konci školního roku si naši závodníci spravili chuť a na Poháru starosty města Soběslav vybojovali pěkné 2. místo. Všem atletům naší školy děkujeme za reprezentaci a přejeme do budoucna další […]