Základní škola Soběslav

Více

Netopýři ve 4. ročníku

V pátek 8. 12. do 4. A a 4. B zavítali netopýři. Přivezla je slečna Jana Křemenová (členka České společnosti pro ochranu netopýrů – ČESON). Cílem celého programu bylo vzbudit v dětech zájem o život v lesním prostředí a vybudovat u nich základy pozitivního nahlížení na netopýry. Dětem byl, nejen prostřednictvím přednášky, ale také pomocí […]

Více

Vánoční jarmark + rozdělení vybraných peněz

Vánoční jarmark 2017 Výtěžek z posledního jarmarku uplynulého roku 2017 činí 6 172 Kč. Každá třída, která se jarmarku zúčastnila, sama rozhodla o tom, na kterou organizaci svůj příspěvek věnuje. DIAKONII Rolnička bude předána částka 2 060 Kč, sdružení I MY částka 2 812 Kč a zvířecímu útulku darujeme částku v hodnotě 1 300 Kč. Všem dárcům z celého srdce děkujeme!   […]

Více

Mikuláš (s čerty) na nás nezapomněl !

V úterý 5. 12. 2017 si žáci devátých ročníků připravili program pro třídy prvního stupně a převlečeni za Mikuláše, anděly a čerty rozdávali sladkosti. Ty si ale děti musely zasloužit písničkou nebo básničkou. „Hříšníci“ čertům slibovali, že se polepší doma i ve škole. Skupinka složená z žáků obou tříd zavítala i do MŠ Duha, aby stejnou radost […]

Více

Čtenářský klub 2. B a 2. C

Dnešní klub 5. 12. 2017 byl trochu jiný. Byli jsme reportéři. Vytvořili jsme skupiny a připravili otázky. Pak přišlo losování, kdo kam půjde, a vyrazili jsme. Oslovili jsme pana ředitele, paní zástupkyni, sekretářku, ekonomku, paní učitelku Švejdovou a Královou. Zjistili jsme, že dospěláci ty Vánoce mají trochu jinak než my. Všichni oslovení chtějí být s rodinou […]

Více

Rozsvěcení vánočního stromu

I při letošním odpoledním programu při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Soběslavi vystoupil pěvecký sbor při ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50. Děti 1. i 2. stupně za doprovodu p. učitelky Markéty Vaňákové zazpívaly známé i méně hrané vánoční písně a koledy. I přes sychravé počasí a problémy s ozvučením děti přispěly k […]

Více

Čertovské vyučování ve 2.A

První prosincový den se druháci rozhodli oslavit pěkně po čertovsku. Naše třída se v tento den proměnila v třídu pekelnou a ze žáků se stali rohatí čertíci a čertice. Aby mohli všichni na konci dne obdržet čertovský výuční list, museli splnit různé úkoly. Čekaly je disciplíny jako např. čertovské blekotání a počítání, čertí tancování, zpívání atd. […]

Více

Plavecký výcvik 4. ročníku skončil

Od 11. září do 13. listopadu se žáci čtvrtých tříd účastnili plaveckého výcviku v Jindřichově Hradci. Většina z nich navštěvovala plavecký výcvik i v předchozích letech, a proto své plavecké dovednosti v tomto školním roce vylepšovala. Všichni žáci si během 20 lekcí vyzkoušeli různé styly plavání. Na základě závěrečných testů pak získali vysněný diplom. Nejlepší plavci se pyšnili […]

Více

EXKURZE TEMELÍN 5. ročník

V hodinách přírodovědy se žáci 5. tříd seznámili s různými druhy elektráren. S vodními, solárními, tepelnými, větrnými a jadernými. U Týna nad Vltavou, přesně u vesničky Temelín, se tyčí do výše jaderná elektrárna pojmenovaná právě podle této blízké vesnice. Byla by škoda se nevypravit za jejím bližším poznáním. Dne 24. listopadu jsme v ranních hodinách nahlédli do prostor zámečku […]

Více

Florbalové turnaje

Florbal  chlapci Ve čtvrtek 9. 11. se družstvo chlapců 8. a 9. tříd zúčastnilo okresního kola ve florbalu v Sezimově Ústí. Po špatném vstupu do turnaje jsme již v bojích o celkové umístění nedosáhli výš než na 8. místo, což vzhledem k vyrovnanosti zápasů bylo pro náš tým velké zklamání. O dva týdny později se ve stejné hale […]