Základní škola Soběslav

Více

Pohár rozhlasu – okresní kolo

Dne  11. 5. 2017 se v Táboře uskutečnilo okresní kolo Poháru rozhlasu. Nejlépe si vedlo družstvo starších dívek,  ve složení Kravarová, Kozlová, Pacltová, Anděrová, Čiperová A., Čiperová Š., Koubovcová, Luňáková, Weinzettlová, které obsadilo 3. místo. Další umístění – hoši starší 10. místo, hoši mladší 5. místo a dívky mladší 6. místo.  D.Vorlová

Více

Okresní kolo dopravní soutěže Tábor 2017

Naši žáci se již tradičně zúčastnili soutěže mladých cyklistů. V mladší kategorii 5. a 6. ročníků obsadilo družstvo ve složení: Jakub Vorel a Eliška Patočková z 5.B, Hana Kalabová a Jakub Řezníček ze 6.B třetí místo. Velkého úspěchu v jednotlivcích dosáhla Eliška Patočková, která svou kategorii vyhrála.  Ani starší žáci nezůstali pozadu a Michael Švadlena a Vendula Benáková […]

Více

Exkurze 3. tříd u Policie v Táboře

Dne 26.4. žáci 3. tříd navštívili Územní odbor Policie České republiky v Táboře. Cílem exkurze bylo seznámit se s prací policie. Pod vedením Mgr. Miroslava Doubka se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, např. co má za úkol státní policie, o co se stará dopravní policie a jaký úkol mají policejní psovodi. Během exkurze se mohli podívat na […]

Více

Školní družina o prázdninách – AKTUALIZOVÁNO

  Provoz školní družiny bude v době hlavních prázdnin, tj. od 3. 7. do 1. 9. 2017 přerušen. Na nabízený termín 3.7. – 14. 7. se přihlásiy jen 4 děti. Provoz školní družiny o hlavních prázdninách  3. 7.  –  14. 7. 2017 Prázdninový provoz: 8,00 hod. – 15,00 hod. Poplatek: 200,- Kč Provoz bude zajištěn, […]

Více

SAPERE – VĚDĚT, JAK ŽÍT a FINANČNÍ GRAMOTNOST

Na konci března byla uzavřena krajská kola soutěží Finanční gramotnost a Sapere-vědět, jak žít. Družstva, která reprezentovala naši školu, s napětím očekávala vyhodnocení výsledků. Ve finanční gramotnosti Vendula Benáková, Štěpán Dvořák a Petr Máté obsadili 3. místo. Družstvo ve složení Vojtěch Pánek, Daniel Chlaň a Štěpán Dvořák v soutěži o zdravém životním stylu se ztrátou pouze 1 […]

Více

Den Země v 1. třídách

Naše Země měla 25. dubna svátek a žáci prvních tříd ho oslavili s ní. Vydali jsme se za zvířátky. Všechny nás přivítal pan Kubeš, který nám řekl mnoho zajímavostí o zvířátkách. Velkým zážitkem pro nás bylo krmení ovcí. Škoda, že nás zahnal déšť, ale i tak jsme si tento sváteční den moc užili.   M. Koubová

Více

Velikonoční florbal v Chotovinách

Dne 10. a 12. dubna 2017 odjeli chlapci a děvčata 1. stupně do sportovní haly v Chotovinách reprezentovat naši školu v okresním florbalovém turnaji. Po vzájemných zápasech s ostatními školami okresu se dívky umístily na 7. – 8. místě a hoši obsadili 6. místo. Děkujeme všem za sportovní reprezentaci školy.  E. Zimová, N. Vančatová

Více

Exkurze do Prahy do Židovského města

Dne 26.4. 2017 v rámci exkurze tříd 8.B, 9.A a 9.B. vyjeli žáci do Prahy, aby zde navštívili Židovské město a seznámili se životem a náboženstvím židů. Prohlédli si postupně Maiselovu synagogu, Španělskou, Klausovu a Staronovou. Velice působivá byla Pinkasova synagoga s odkazem na vyhlazení několika desítek tisíc židů v Čechách. Nejvíce se dětem líbil židovský hřbitov. Lenka […]

Více

Třída 8.B byla v SOŠ veterinární

Dne 25. 4. 2017 ke Dni Země navštívila třída 8. B SOŠ mechanizační, veterinární a zahradnickou v Českých Budějovicích. Žáci byli seznámeni se studijními obory, prošli si přírodní park školy a hospodářskou část se zvířaty.   L. Kubešová

Více

PLACKOHRANÍ na 1. stupni

Poslední dubnové pondělí se na naší škole konala akce s názvem Plackohraní. Zúčastnily se jí téměř všechny ročníky 1. stupně a myslím, že se tvořivé dopoledne vydařilo. Děti si předem připravily kruhy s vlastnoručně nakreslenými obrázky a poté si z nich za pomoci speciálního strojku vyráběly placky, magnetky, přívěsky nebo zrcátka – třeba pro maminky ke Dni […]