Základní škola Soběslav

Více

Příměstské tábory “Zábavné léto” 2020

Po úspěšné premiéře v minulém roce naše škola opět uspořádala pro děti letní příměstské tábory „Zábavné léto“. V průběhu července a srpna rodiny s dětmi využily čtyři pětidenní termíny. Zájem o letošní příměstské tábory byl velký. Celkem se zúčastnilo 62 dětí, z nichž některé děti rodiče přihlásili i do více termínů. Na skupiny po 14 – 18 dětech dohlíželi […]

Více

Deváťáci dostali poslední vysvědčení

Žáci devátých tříd dostali ve čtvrtek 25. 6. 2020 své poslední vysvědčení na školní zahradě v nově otevřené venkovní učebně. Za přítomnosti učitelů jsme všem popřáli úspěšný vstup na střední školy a hodně štěstí na cestě k dospělosti.      

Více

Červnové zprávičky ze školní družiny

V prvních týdnech po znovuotevření školy nám počasí moc nepřálo být denně venku. Tak jsme se hodně věnovali tvořivé činnosti. Pustili jsme se tedy do šití na šicím stroji – děti si šily roušky, peřinky a polštářky pro zvířátka. Mezi oblíbenou činnost patřilo i kreslení na textil – přesněji na bílé tričko. Děti kreslily fixem […]

Více

Informace k hodnocení za 2. pololetí

Hodnocení žáků za druhé pololetí se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodickým pokynem MŠMT k této vyhlášce: Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení: Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 […]

Více

Konzultace pro žáky 6. – 8. ročníku

Od 8. 6. mají žáci 6. 7. a 8. ročníku možnost navštěvovat po přihlášení školu formou konzultací. Konzultace budou probíhat formou dvouhodinových bloků 2x týdně v pondělí a ve středu (resp. v úterý a ve čtvrtek), z angl. jazyka v pátek. Podrobnosti 6-8 roč_konzultace

Více

Podrobnosti k nástupu žáků 1. – 5. roč. do školy od 25. 5.

Před nástupem do školy musí rodiče žáka dodat osobně do schránky školy, emailem, zprávou Komens podepsané čestné prohlášení (s datem ne starším než 22. 5.) – viz příloha, popř. předají žáci před prvním vstupem do školy v pondělí 25. 5. Pokud žák nedoloží podepsané čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast umožněna. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest […]

Více

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

V důsledku mimořádných opatření se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn. První změnou je počet „pokusů“ na vykonání zkoušky – místo dvou termínů mají uchazeči termín […]

Více

Výsledky zápisu pro šk. rok 2020/2021

V souladu s ustanovením §46 odst.1 a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021. […]