Základní škola Soběslav

Beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR v Táboře

Žáci devátých tříd besedovali v úterý 30. 5. s Mgr. Miroslavem Doubkem, mluvčím Policie ČR v Táboře, na téma trestní právo, trestní odpovědnost, návykové látky a zákon, kyberkriminalita.

Zvolené téma doplňovalo učivo občanské výchovy, výchovy ke zdraví, bylo pro žáky zajímavé a vzhledem k tomu, že většina z nich vlastní občanský průkaz, i aktuální a velmi poučné.

Program byl doplněn aktuálními videozáznamy a fotografiemi.

Mgr. Věra Štěchová