Základní škola Soběslav

Informace k hodnocení za 2. pololetí

Hodnocení žáků za druhé pololetí se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodickým pokynem MŠMT k této vyhlášce:

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení:

  1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Škola nebude hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.
  2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

      – podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

      – podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

      – podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu 1. stupně),

      – podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020,

     – dlouhodobé výsledky práce žáků v jednotlivých předmětech

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

  1. Absence – platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tj. do 10. 3. 2020.

V Soběslavi 2. 6. 2020                                                                                   Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy