Základní škola Soběslav

Informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. 5.

V pondělí 10. 5. se konečně začnou do školy vracet i děti 2. stupně a to rotačně po týdnu. 10. 5. začnou prezenčně dle stálého rozvrhu s výukou ve škole třídy 6.A,B,C a 8.A,B. Ostatní třídy 2. stupně – 7.A,B,C,D a 9.A,B pokračují v distanční výuce. V dalším týdnu, tj. od 17. 5. se obě skupiny vymění.

Podmínkou přítomnosti žáků ve škole je negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Do školy – tedy i k testování – se může dostavit žák pouze v případě, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat ve škole zatím 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním testy SINGCLEAN.

Vlastní testování bude probíhat neinvazními antigenními testy samoodběrem dětí v tělocvičně školy a ve třídách v přízemí 2. stupně pod dohledem pověřených zaměstnanců.

Odkaz na instruktážní video:   https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=7s

Harmonogram testování:

pondělí:

1.) 10. května od 7:55 žáci 6. ročníku (od 17. 5. žáci 7. roč.)

2.) 10. května od 8:10 žáci 8. ročníku (od 17. 5. žáci 9. ročníku)

čtvrtek:

1.) 13. května od 7:30 žáci 6. ročníku (od 20. 5. žáci 7. roč.)

2.) 13. května od 7:45 žáci 8. ročníku (od 20. 5. žáci 9. ročníku)

Veškeré informace k testování i s odpověďmi na případné dotazy najdete na webových stránkách MŠMT testování/edu.

Vedoucí školní jídelny upozorňuje rodiče, že hromadně byly přihlášeny obědy dětem, které se stravují ve školní jídelně, na celý týden od pondělí 10. 5. (a na týden od 17. 5.) pro nově nastupující třídy do prezenční výuky. Veškeré změny – odhlášky a přihlášení si upravte individuálně podle potřeby.  Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, věřím, že návrat dětí do školy uvítáte i přes drobné komplikace spojené s testováním Vašich dětí. Jsme připraveni Vám s návratem dětí maximálně pomoci.

Pokud byste potřebovali další podrobnější informace, neváhejte volat, psát, e-mailovat.

Níže zasíláme odpovědi na některé dotazy rodičů:

  • Děti zvládnou odběr samy podle pokynů dohledu. Prosíme rodiče, aby s dětmi shlédli instruktážní video a prošli postupné kroky testování.  
  • Pokud rodiče nesouhlasí s testováním svého dítěte, dítě se prezenční výuky nemůže účastnit. Jeho absence ve škole bude evidována jako omluvená, ale výuka nebude zajištěna klasickou distanční formou s online hodinami; žákovi budou zasílány týdenní plány z jednotlivých předmětů, příp. může využít individuální konzultaci. 
  • Pokud dítě onemocnění COVID-19 prodělalo, nebude ve škole testováno po dobu 90 dní od prvního RT- PCR testu s pozitivním výsledkem, který doloží zprávou z laboratoře, příp. lékařskou zprávou – stačí zaslat elektronicky. Testován nebude ani žák, který má negativní výsledek RT-PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě zdravotnického zařízení. Test nesmí být starší 48h. Negativitu též doloží zprávou z laboratoře.
  • V případě pozitivního výsledku při testování v pondělí, bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce, který si žáka převezme. Pokud dá zákonný zástupce písemný souhlas předem, bude moci žák školu opustit sám. Ostatní žáci třídy pokračují v prezenční výuce. Pozitivně testovaný musí absolvovat RT-PCR test. Pokud tento test potvrdí infekci, je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat školu. Žák se vrací do prezenční výuky po předložení negativního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace.
  • V případě pozitivního výsledku při testování ve čtvrtek (po 2 denním kontaktu s ostatními žáky) platí stejný postup, ale do karantény musí všichni žáci třídy. Škola bude kontaktovat zákonné zástupce těchto žáků. V případě, že RT-PCR test nepotvrdí infekci pozitivně testovaného žáka, vrací se do prezenční výuky všichni žáci třídy. V případě, že RT-PCR test potvrdí pozitivitu, všichni žáci třídy zůstávají v karanténě, pozitivní žák v izolaci.
  • Děti ve škole musí k ochraně dýchacích cest nosit alespoň chirurgickou roušku. Je nutné, aby na jeden den byl žák vybaven třemi rouškami. Respirátor není nutný.

   V. Říha